Back BesplatanSport.com

Psihološka priprema sportista

(1 Glas)
Psihološka priprema sportista
fctrctrfccfvt5


Termin koji podrazumeva psihološku pripremu sportista može biti tumačen na više načina. Određeni autori pod ovim terminom podrazumevaju opštu psihološku pripremu (razvijanje istrajnosti, odgovornosti, samokontrole i sl.) tokom čitavog trenažnog porcesa, kao i aktivnosti trenera i sportista pre, tokom i za vreme takmičenja. Sa druge strane, neki autori su usmereni ka razvijanju i korišćenju konkretnih metoda i tehnika kojima se može postići stanje psihe neophodno za uspeh na samom takmičenju.

 Psihološka priprema sportista je proces koji se sastoji iz 3 komponente:

    Opšta psihološka priprema za dugotrajan proces treniranja (razvijanje osobina ličnosti, razvijanje motiva, postavljanje etapnih i krajnjih ciljeva, formiranje pozitivnih stavova i vrednosti);
    Psihološka priprema za takmičenje (priprema za konkretne probleme i situacije, planiranje koraka i taktike smanjiće osećaj nesigurnosti);
    Psihološka priprema za konkretno takmičenje (završna faza pripreme u kojoj se dosadašnje pripreme dopunjavaju specifičnim merama i metodama za konkretan sportski događaj).

Nakon takmičenja psihološki rad sa sportistom se ne završava, on se nastavlja jednakim intenzitetom uz izmene u skladu sa datim situacijama.

Sada ću vam navesti nekoliko metoda koje bi sportisti trebalo da sprovode u sastavu svoje psihološke pripreme

Metode koje mogu sprovoditi sam sportista i njegov trener:

    promena sadržaja misli (smanjivanje brige čitanjem knjige, slušanjem muzike, gledanjem filma pred takmičenje)
    masaža i samomasaža,
    vežbe disanja (smanjuju uzbuđenje, sprovode se 3-4 puta na dan),
    smirivanje i ohrabrivanje od strane trenera, porodice i prijatelja,
    sugestivno dejstvo trenera,
    zagrevanje (smanjuje uzbuđenje, podiže nivo aktivacije, stvara poznatu sredinu).


Metode koje zahtevaju angažovanje sportskog psihologa ili drugog visokokvalifikovanog sportskog stručnjaka:

    autogeni trening,
    progresivna relaksacija,
    biofeed back trening,
    situacioni trening,
    mentalni trening.


Psihološka priprema bitan je segment celokupnog rada sa sportistom i postizanje ozbiljnih rezultata u savremenom sportu je nezamislivo bez adekvatnog psihološkog rada sa sportistom.
Trudiću se da vam u skorije vreme predstavim i rezultate rada na polju sportske psiholigije koje je sprovodio veliki ruski naučnik dr Konstantin Korotkov sa Lomonosov univerziteta. Njegova saznanja su vrlo popularna u poslednjih nekoliko godina u radu sa elitnim sportistima Ruske Federacije i Velike Britanije. S obzirom da sam dosta istraživao njegov rad na ovu temu upoznaću vas sa najzanimljivijim detaljima o vezi psihologije i fizioligije posebno u sportovima tipa izdržljivosti.

Hvala što pratite moj rad,

Pin It
MSc Đorđe Agbaba

Đorđe Agbaba rođen je 1987-e godine. Završava Osnovnu školu “23. Oktobar” u Sremskim Karlovcima, a nakon završene Srednje ekonomske škole “„Svetozar Mileti攓 u Novom Sadu 2006-te godine, upisuje Fakultet Sporta i Fizičkog Vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu gde je diplomirao 2010-te godine na odseku plivanje sa ocenom 10 i prosekom svih ocena 9,15.Zahvaljujući viskom proseku na osnovnim studijama i dotadašnjem sportskom iskustvu i rezultatima, Đorđe iste godine upisuje master studije Sportskih i zdravstvenih nauka na prestižnom “University of Exeter” u Velikoj Britaniji. University of Exeter je 2010-te godine bio na prvom mestu na top listi časopisa “The Guardian”, kao najbolji…

Adresa sajta naukausportu.blogspot.com/
2014-03-31
ponedeljak, 17 mart 2014 01:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori