Back BesplatanSport.com

Uticaj menstrualnog ciklusa na izdržljivost sportistkinja

(1 Glas)
Uticaj menstrualnog ciklusa na izdržljivost sportistkinja


Količina lučenja polnih hormona različita je u pojedinim fazama menstrualnog ciklusa. Opšti uvid u ulogu estrogena i progesterona može pomoći razumevanju pojava
poput variranja telesne težine sportistkinja, promena raspoloženja te odstupanja efikasnosti i fizičkih mogućnosti na treningu od one na takmičenju tokom menstrualnog ciklusa. Folikularna faza počinje s menstruacijom, a karakteriše je početna niska visina estrogena i progesterona, te povećanje hormona estrogena pred ovulaciju.

Za lutealnu fazu (nakon ovulacije) karakteristično je povećanje visine hormona progesterona koji brzo raste pri kraju ciklusa. Visina estrogena i progesterona u različitim delovima menstrualnog ciklusa može različito uticati na kardiovaskularni sistem. Smanjena visina estrogena, prisutna kod sportistkinja s amenorejom (izostankom menstruacije), može povećati periferni otpor i smanjiti dotok krvi u mišiće koji obavljaju aktivnost (Lebrun, 2000). S druge strane, progesteron povećava srčanu frekvencu.
Nakon ovulacije, kada nivo progesterona raste, zabeležene su za 10 otk/min više vrednosti frekvence srca u mirovanju.
Povišen nivo progesterona u lutealnoj fazi takođe utiče na respiratorni sistem, tačnije na povišenu minutnu ventilaciju i odgovor na maksimalno opterećenje.

Difuzijski kapacitet pluća je smanjen tokom trećeg dana menstruacije (9%), a najviši je krajem lutealne faze neposredno pre menstruacije. Povišena količina ovog hormona posebno deluje na sportistkinje s astmom. U lutealnoj fazi pojačavaju se simptomi astme i smanjuje se „izdisajni“ volumen za 20%. Zbog hormonskog uticaja telesna temperatura oscilira, pa se čini da su tokom lutealne faze uslovi za trening izdržljivosti nepovoljniji pri visokim temperaturama okoline. U ovoj fazi (15. – 28. dan ciklusa), povećana je potrošnja energije, pa se povećava i potreba za kalorijskim unosom. Budući da estrogen i progesteron podstiču unos i skladištenje glikogena i modifikuju njegovo korištenje, teoretski bi ovaj energetski metabolizam trebao biti efikasniji tokom lutealne faze
kada su količine oba hormona visoke.
Rezultati istraživanja nivoa laktata u krvi tokom menstrualnog ciklusa su kontradiktorni. Jedno je istraživanje pokazalo da je stvaranje laktata smanjeno u lutealnoj fazi, a u pojedinim je slučajevima ono praćeno i povećanjem glikolitičke izdržljivosti (Lebrun, 2000), ali ti rezultati nisu potvrđeni drugim istraživanjima.

Planiranje treninga u skladu s menstruacionim ciklusom.

Na temelju svega navedenog, postoje određene preporuke kako organizovati trening izdržljivosti sportistkinja tokom različitih delova menstrualnog ciklusa (vidi tablicu). Pristup se temelji na različitim nivoima estrogena i progesterona u određenim delovima ciklusa, a primenjiv je uglavnom u individualnim sportovima. S obzirom na to da ovo područje nije potpuno istraženo, a postoje i razlike u rezultatima istraživanja, pri izradi ovog modela vodilo se računa i o subjektivnoj proceni opterećenja i negativnom uticaju menstrualnog krvarenja kod nekih sportistkinja.
 Sportistkinjama često preporučuju izostavljanje treninga tokom menstruacije, izbjegavanje dugotrajnog trčanja, skokove i vežbe za razvoj snage trupa. Umerena sportska aktivnost za vreme menstruacije nije štetna. Izuzetak su jedino žene s obilnim i bolnim menstruacijama, za koje je ipak preporučljivo da na dan ili dva prekinu s treniranjem.


Pin It
2013-04-24
utorak, 23 april 2013 14:30

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori