Back BesplatanSport.com
  • Baza znanja
  • Trening
  • Akcentovani ekcentrični trening povećava maksimalnu vrednost dinamičke snage u koncentričnom pokretu

Akcentovani ekcentrični trening povećava maksimalnu vrednost dinamičke snage u koncentričnom pokretu

(1 Glas)
Akcentovani ekcentrični trening povećava maksimalnu vrednost dinamičke snage u koncentričnom pokretu

Eksplozivna snaga predstavlja najverovatnije kritično važan parametar u sportskom postignuću velikog broja sportova, pa ne treba da čudi sve veća usmerenost trenažnog procesa u cilju razvoja ove sposobnosti. U tom smislu, postoji veliko interesovanje sportske javnosti o potencijalnim pozitivnim efektima različitih modela treninga za razvoj dinamičke snage i njenih parametara (maksimalne vrednosti sile, prirasta sile-RFD, visine vertikalnog skoka…).

U poslednje vreme pojavljuju se i nove metode treninga, koje u sebi sadrže integrisan veći broj bazičnih opterećenja ili primenu novih trenažnih tehnologija, poput akcentovanja ekcentričnog dela pokreta prilikom treninga za razvoj eksplozivnih karakteristika donjih ekstremiteta. Nedavno objavljeno istraživanje ukazuje da je ovaj novi metod treninga izgleda opravdan! Grupa istraživača sa  Univerziteta Malaja (Kuala Lumpur, Malezija) je na uzorku 15 treniranih ispitanika utvrđivala uticaj akcentovanog ekcentričnog pokreta (ostvarenog elastičnom gumom, što je proizvelo silu ekvivalentnu 20 i 30% od telesne mase) na parametre dinamičke snage i visinu skoka.

Rezultati istraživanja su pokazali da je akcentovanje ekcentričnog dela skoka u vis sa opterećenjem ekvivalentnom 30% od telesne mase dovelo do značajno većih vrednosti eksplozivne snage (preko 23%) i visine skoka (preko 9%) u odnosu na skok u vis bez dodatnog opterećenja. “Izgleda da je akcentovani ekcentrični trening efiikasna procedura u porastu ispoljene eksplozivne snage u vertikalnom skoku na uzorku treniranih sportista”- zaključuju autori!

Istraživanje je objavljeno u martovskoj svesci  časopisa International Journal of Sports and Performance za 2013 godinu. Link

 

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2013-03-29
petak, 29 mart 2013 08:33

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori