Back BesplatanSport.com

Hlađenje smanjuje subjektivni osećaj bola nakon iscrpljujućih treninga

(1 Glas)
Hlađenje smanjuje subjektivni osećaj bola nakon iscrpljujućih treninga
Hlađenje smanjuje subjektivni osećaj bola nakon iscrpljujućih treninga


Već duži vremenski period postoji izražena tendencija, kako u sportskoj nauci tako i u sportskoj praksi, za utvrđivanjem različitih trenažnih i netrenažnih procedura koje doprinose ubrzanom oporavku nakon treninga.  S obzirom na fantastičan napredak u slaganju opterećenja i unapređenoj kompoziciji trenažnih sadržaja, postoji narastajuća potreba za utvrđivanjem potencijalnih načina za ubrzanim procesom oporavka, čime se direktno utiče i na mogućnost primene većeg ukupnog opterećenja i posledično sportskog rezultata. Od velikog broja netrenažnih metoda posebno se u naučnoj literaturi ističe primena hladnih tretmana neposredno nakon različitih trenažnih sadržaja.

Tako, jedno nedavno objavljeno istraživanje bavilo se utvrđivanjem tretmana hlađenja na biomarkere mišićnog oporavka ali i subjektivni doživljaj bola nakon primene ekstremnog koncentrično/ekcentričnog treninga snage. Grupa istraživača sa Čarls Start Univerziteta (Australija) je na uzorku visoko treniranih sportista utvrdila da ne postoje efekti tretmana hlađenja na biohemijske pokazatelje zamora i oštećenosti mišićnog tkiva! Ipak, ono što je verovatno najinteresantniji rezultat ovog istraživanja jeste da su sportisti imali subjektivan doživljaj po kome je primena tretmana hlađenja dovela do značajno manje senzacije bola nastale kao posledice oštećenja mišićnog tkiva. «Izgleda da je tretman hlađenja nakon trenažnih sadržaja poželjno primenjivati pre svega u smislu subjektivno poboljšanog osećaja sportista, a ne zbog biohemijski poboljšanog procesa oporavka»- zaključuju autori.
Istraživanje je objavljeno u decembarskoj svesci časopisa European Journal of Applied Physiology za 2011 godinu

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-11
subota, 23 jun 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori