Šta je VO2max?

(0 glasova)
Šta je VO2max?

 
VO2max ili maksimalna potrošnja kiseonika je faktor koji određuje kapacitet sportiste da izvede kontinuiranu fizičku vežbu u određenom stepenu opterećenja. VO2max se odnosi na maksimalnu količinu kiseonika koju sportista može iskoristiti tokom fizičke aktivnosti visokog intenziteta. Maksimalna potrošnja kiseonika se izražava u mililitrima O2 koji su utrošeni tokom jednog minuta po kilogramu telesne težine.
VO2max se smatra jednim od najboljih indikatora kardiovaskularnog stanja sportiste i njegovih aerobnih sposobnosti. Teorija kaže da koliko više kiseonika sportista iskoristi tokom intenzivne vežbe, toliko više ATP (energije) može proizvesti.

Kako se meri VOmax:
Merenje maksimalne potrošnje kiseonika zahteva maksimalan napor sportiste uglavnom postignut na traci za trčanje ili na bicik-ergometru. Merenje se vrši prema striktnom protokolu u laboratorijskim uslovima. Protokol podrazumeva postepeno povećanje intenziteta vežbe i prikupljanje podataka vezanih za volumen i koncentraciju kiseonika u inspiratornom i ekspiratornom vazduhu. Maksimalna potrošnja kiseonika raste srazmerno povećanju intenziteta vežbe sve do jedne tačke. Postoji određena tačka na kojoj prestaje povećenje VO2max-a i pored toga što se nastavlja povećnje intenziteta vežbe. Tačka tj. ravan u potrošnji kiseonika koja se pojavljuje predstavlja maksimalnu potrošnju kiseonika sportiste. Sam test traje od 10 do 18 minuta i zahteva maksimalnu volju i saradnju od strane sportiste.

Da li se VO2max može povećati ili sniziti:
Iako je VO2max genetski uslovljen, istraživanja su pokazala da se on može povećati adekvatnim treningom. Za to je neophodno povećanje i obima i intenziteta u trenažnom porcesu.


Faktori koji utiču na maksimalnu potrošnju kiseonika:

    Starost: VO2max je najveći oko 20-e godine života, a do 65-e godine se snižava za čitavih 30%.
    Pol: U proseku je VO2max kod žena oko 20% niži nego kod muškaraca.
    Nadmorska visine: VO2max je oko 5% niži kod sportista ukoliko se oni u trenutku merenja nalaze na nadmorskoj visini višoj od 2000m.

Da li veći VO2max znači i bolji sportski rezultat?
Većina vrhunskih sportista ima VO2max znatno iznad 60ml/kg/min, ali visok VO2max nije garncija vrhunskog rezultata. Visok VO2max govori o velikim predispozicijama sportiste za aerobnu izdržljivost, ali mnogi drugi faktori odigraće velike uloge u stvaranju sportskog rezultata.
Neki od tih faktora su: Psihološka priprema, Ishrana i oporavak, Periodizacija, Iskorišćavanje emocionalne energije itd.

Hvala što pratite moj rad

Pin It
MSc Đorđe Agbaba

Đorđe Agbaba rođen je 1987-e godine. Završava Osnovnu školu “23. Oktobar” u Sremskim Karlovcima, a nakon završene Srednje ekonomske škole “„Svetozar Mileti攓 u Novom Sadu 2006-te godine, upisuje Fakultet Sporta i Fizičkog Vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu gde je diplomirao 2010-te godine na odseku plivanje sa ocenom 10 i prosekom svih ocena 9,15.Zahvaljujući viskom proseku na osnovnim studijama i dotadašnjem sportskom iskustvu i rezultatima, Đorđe iste godine upisuje master studije Sportskih i zdravstvenih nauka na prestižnom “University of Exeter” u Velikoj Britaniji. University of Exeter je 2010-te godine bio na prvom mestu na top listi časopisa “The Guardian”, kao najbolji…

Adresa sajta naukausportu.blogspot.com/
-0001-11-30
četvrtak, 11 septembar 2014 00:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori