Back BesplatanSport.com

Negativni komentari trenera na utakmici: razlog za brigu!

(0 glasova)
Negativni komentari trenera na utakmici: razlog za brigu!
Negativni komentari trenera na utakmici: razlog za brigu!


Značaj učestvovanja u sportskim aktivnostima dece je dobro poznat već decenijama. Povećani nivo fizičke aktivnosti pre svega ostvaruje niz dobrobiti na zdravstveni status dece. Takođe, postoje dobre pretpostavke da učešće u sportskim aktivnostima ima i veliki psihosocijalni efekat. Ipak, da bi se ovi efekti i ostvarili, izgleda da je od nemalog značaja i kvalitet sportskog okruženja u kome se deca nalaze, pri čemu treneri igraju značajnu ulogu. U tom smislu, od značaja je i nedavno objavljeno istraživanje koje se bavilo utvrđivanjem incidence negativnih i preterano kritičkih komentara koje treneri upućuju deci tokom takmičarskog nastupa u kolektivnim sportovima. Ovakav vid motivacije je prema najvećem broju savremenih istraživanja u najvećoj mogućoj meri nepreporučljiv.
Grupa istraživača sa Novog Zelanda je utvrđivala incidencu i modalitet komentara trenera na uzorku od 72 utakmice. Iznenađujuće, od zabeleženih 10697 komentara, ili u proseku 3,7 komentara po minuti utakmice, preko 21% je bilo izrazito negativnih! «Incidenca negativnih komentara trenera u toku utakmice predstavlja podatak koji treba da nas zabrine. Ovakav vid motivacije dece ima izrazito negativne efekte po psihosocijalni status dece, dovodi do povećane incidence preranog napuštanja sporta i stoga je potrebno dodatno edukovati trenere o načinima komunikacije u trenažnom procesu» zaključuju autori.
Istraživanje je objavljeno u decembarskoj svesci časopisa Psychology of Sport and Exercise za 2011 godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-31
sreda, 23 maj 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori