Back BesplatanSport.com

Nastavnik fizičkog vaspitanja utiče na nivo vannastavne fizičke aktivnosti đaka!

(1 Glas)
Nastavnik fizičkog vaspitanja utiče na nivo vannastavne fizičke aktivnosti đaka!
Nastavnik fizičkog vaspitanja utiče na nivo vannastavne fizičke aktivnosti đaka!

Svedoci smo značajnog opadanja nivoa fizičke aktivnosti na svetskom nivou. Po rezultatima Svetske Zdravstvene Organizacije, preko 65% odraslog stanovništva Evropske unije ne ostvaruje ni minimalni nivo dnevne fizičke aktivnosti. Na žalost, gotovo isti trend je evidentan i u školskoj populaciji, što može ostaviti trajne posledice po zdravstveni status u kasnijem periodu života. Stoga ne čudi veliki broj istraživanja koji za cilj imaju utvrđivanje faktora od kojih zavisi nivo fizičke aktivnosti dece i omladine, od uticaja životne sredine i lokalne zajednice do socio-psiholoških faktora. Na osnovu nedavno objavljenog istraživanja, izgleda da jedan deo potencijalnog rešenja leži i u nastavnicima fizičkog vaspitanja.
Grupa istraživača sa Univerziteta Ilinois (SAD) je na uzorku od 161 srednjoškolca utvrđivala uticaj nastavnika fizičkog vaspitanja na nivo fizičke angažovanosti dece u vanškolskim sadržajima. Rezultati su pokazali da nastavnici imaju važnu ulogu u motivisanju đaka za sprovođenjem fizičke aktivnosti van škole! «Izgleda da je jedan od osnovnih zadataka nastavnika fizičkog vaspitanja da, pored dobro organizovanog časa, ostvare dobar kontakt sa svojim učenicima i značajno doprinesu motivaciji za sprovođenjem fizičkih aktivnosti u slobodno vreme»- zaključuju autori.
Istraživanje je objavljeno u januarskoj svesci časopisa  Psychology of Sport and Exercise za 2012 godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-31
subota, 23 jun 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori