Back BesplatanSport.com

Sokoli u akciji prikupljanja pomoći

(0 glasova)
Sokoli u akciji prikupljanja pomoći

Sokolska župa Beograd sarađivala je sa Akcionim odborom za zimsku pomoć u Beogradu. Sakupljanje pomoći za sirotinju  1937. vršeno je u Beogradu prvi put.  Na poziv Akcionog odbora zimske pomoći Sokolska župa Beograd učestvovala je u prikupljanju pomoći za beogradsku sirotinju. Prvog dana akcije 24.januara 1937. po košavi i mrazu od minus devet stepeni sokoli su krenuli sa dvoje vatrogasnih kola i šest kola sa upregnutim konjima. Bilo je 8 ekipa, uglavnom iz sokolske konjice. Na kolima su razvili bele zastave sa crvenim srcem, znakom sokolske dobrotvorne akcije. Žika Gavrić, stari soko i „Dušanovac” sa svoja dva sina učestvovao je kao vođa jedne od grupa. Svojim prisustvom po nevremenu, kada ni psa nije bilo na ulici, sokolio je sve prisutne i davao im savete : „Braćo! Godinama skupljam priloge u dobrotvorne svrhe. Nije to lako. Naići ćete na zatvorena vrata a neko će vam ih pred nosem zalupiti i na vas se izdrati. Ali vi ne zaboravite da ste sokoli i radi čega ste došli, pa i takvima kažite : hvala!”. Sa jednih kola se čula pesma „Hajte braćo, hajte sestre …”. Sokoli su kucali na bezbrojna vrata i čekali. Negde se pojavila čupava glava sluškinje koja je odmah zalupila vrata i rekla : „Gospoda spavaju!” Negde je vredna domaćica otvarala vrata i pozivala ih da se ugreju. Izvinjavala se što nije spremila paket jer nije znala za njihov dolazak.  Odziv građana bio je dobar a bilo je i reakcija upućenih sokolima da pomažu lenjivce i besposličare ili da ne mogu dobiti kućne pomoćnice od kako je opština počela da deli zimsku pomoć. Oni koje su nazivali srednji stalež davali su široke ruke. Činovnici i zanatlije sami su pozivali sokole da svrate po već spremljene pakete, kada su izgubljene nade, hteli da se vraćaju u polaznu stanicu. Dešavalo se da neka grupa sokola, prevarena bednim izgledom neke kuće, prođe pored nje. Ali ukućani koji su ih očekivali i sa prozora ugledali, dovikivali su im da svrate. Odatle se iznosilo po deset paketa odela i hrane. Blagodareći takvima akcija je uspela. Prvog dana akcije sakupili su vagon odela i namirnica. (1) Najviše je davano obuće i odeće.  Muških, ženskih i dečjih cipela i kaljača bilo je najviše. Ženskih stvari bilo je mnogo manje nego muških. Darovana je i jedna sokolska odora starijeg člana, koji je nabavio novu. Sakupljeno je dosta hrane. Najviše je davano krompira i pasulja, zatim brašna, riže, sira, masti, putera ... . Bilo je dosta i mesnate robe.  Sve je bilo klasirano i spremljeno da se podeli sirotinji. (2)
Skupljanje je nastavljeno 31 januara, 7 i 9 februara. Za 4 dana koliko je trajala akcija sakupljeno je 4 vagona odela i hrane i 15.000 dinara. Sve to predato je Gradskom poglavarstvu koje je imalo tačan spisak gradske sirotinje. Oko hiljadu porodica sa desetak hiljada članova privremeno su zbrinuti ovom akcijom. Sa ovakvom akcijom sokoli su želeli da nastave dalje i da na vreme pomognu beogradskoj sirotinji (3). Od strane Sokolske župe Beograd akciju je vodio ing. M. Kovarž a od strane Akcionog odbora dr. Relja Aranitović. (4)
Rad je shvaćen kao saživljavanje sa narodom a ujedno kao prelazak preko ograde sokolane (5). Odbor za zimsku pomoć bio je pod pokroviteljstvom kneginje Olge. Delegati Sokolske župe Beograd u odboru bili su Petar Čolović, načelnik i Đorđe Stanojević pročelnik socijalne sekcije župe. (6) Na poziv Akcionog odbora za zimsku pomoć, 1938. župa je prikupljala pomoć za sirotinju pred Božićne praznike, i to u odeći, obući, ogrevu i namirnicama. Pomoć je prikupljana 4, 5 i 6 januara 1938. Učestvovalo je 9 ekipa sa 60 članova-sokola. Prikupljeno je oko 30.000 dinara. Sva domaća štampa pratila je člancima rad sokola, a u dnevnim listovima izašli su snimci sa akcije. Za siromašne sokole koji su se odboru prijavili, dodeljena je odeća i obuća. Pružena je pomoć za 1.600 porodica. (7) Sokoli su prikupljali priloge u hrani, odelu i gorivu za zimsku pomoć. Grupu je predvodio Voja Todorović, pukovnik u penziji, Grad je bio podeljen na reone, a u svakom reonu je sakupljalo 7 sokola, članova i naraštajaca. (8)  Sokoli su prikupljali pomoć i na teritoriji župe Beograd. Na poziv matičnog društva iz Stare Pazove Sokolska četa u Golubincima pristupila je prikupljanju priloga za postradale od vremenskih nepogoda. Istakli su da su prihvatili poziv voljni uvek pomoći bližnjem. Sokolska uprava zamolila je sve imućnije meštane, da siromašnima priteknu u pomoć sa kolskom spregom i radnom snagom. (9)
Početkom juna 1939. grad  Karlovac zadesila je velika poplava. Karlovački soko otvorio je u svojim prostorijama kuhinju. Kuhinja je radila šest dana. Podeljeno je nekoliko stotina obroka i mnogo ostale hrane, hleba, salame ... . Akciju sokola materijalno su pomogli Crveni krst i gradska opština, a u kuhinji su pored sokolskog članstva, radili i vojnici.(10) Zimska pomoć otvorala je  kuhinje u Beogradu 1939. koje su vodili pododbori Crvenog krsta. (1)
Posle stvaranja Banovine Hrvatske 1939. iz Hrvatske su počele da pristižu izbeglice u Beograd. Župa Beograd je za izbegle sokole otvorila kuhinju novembra 1939. (12). Socijalna akcija Sokolske župe Beograd  1940. svedena je na zbrinjavanje izbeglica. Pružali su pomoć i izbeglicama iz Češke i Poljske.
Sokolska četa Kovač, iz društva Kotor, održala je 1 marta 1941. zabavu sa plesom u korist Zimske pomoći, koja je bila rekordno posećena. Zabavu je otvorio starešina čete K. Matković govorom. Zatim je sletio program, sa recitovanjem i pozorišnim komadom. Po završenom programu sledio je ples. (13) Savez Sokola  je sarađivao sa Akcionim odborom za zimsku pomoć. Nastojali su da pomognu sirotinji. Organizovali su prikupljanje pomoći ili priređivali zabave radi prikupljanja pomoći. Isticali su da su  uvek  voljni pomoći bližnjem.

Saša Nedeljković
član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije
Napomene :

1.    M: A. V., „Sokolskom snagom svom“, „Oko Sokolovo“,  Beograd, 1 marta 1937, br. 4, str. 67, 68; „Beogradski Sokoli i akcija zimske pomoći”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 5 februar 1937, br. 2, str. 7;
2.    „Beogradski Sokoli i akcija zimske pomoći”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 5 februar 1937, br. 2, str. 7;
3.    M: A. V., „Sokolskom snagom svom“, „Oko Sokolovo“,  Beograd, 1 marta 1937, br. 4, str. 67, 68;
4.    „Beogradski Sokoli i akcija zimske pomoći”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 5 februar 1937, br. 2, str. 7;
5.    Dr Relja Aranitović, „Humani rad sokola”, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1 marta 1937, br.4, str. 66-67;
6.    „Sokoli i akcija za zimsku pomoć”, Sokolski život, „Oko Sokolovo“, Beograd, 4 februar 1938, br.2;
7.    Vojislav Todorović, „Izveštaj o radu socijalnog otseka”, str. 47, „Godišnji izveštaj o radu Sokolske župe Beograd za XIX redovnu godišnju skupštinu 26 marta 1939.” „Oko Sokolovo“, Beograd, 26 marta 1939, br. 3 i 4;
8.    „2, 3 i 4 januara 1939”, Vesti, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1 februara 1939, br. 2;
9.    „Sokolska četa u Golubincima”, Sokolski život, „Oko Sokolovo“, Beograd, 15 jun 1938, br. 6;
10.    „Sokolska pomoć u nevolji”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 23 juna 1939, br. 25, str. 4;
11.    “Listajući Politiku”,Politika, Beograd, 18. decembra 2014, str. 27;
12.    Vesti, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1940, br. 3;
13.    Sindika, „Kratke vesti iz našeg sopkolstva”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 14 mart 1941,  br. 11, str. 4;

Pin It
Saša Nedeljković

Saša Nedeljković, istoričar, rođen je 1962. u Beogradu. Diplomirao 1998. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Grupi Istorija. Naslov diplomskog rada bio je ,,Oko sokolovo 1936-1941”. Saradnik Srpskog biografskog rečnika Matice srpske. Član Prosvetnog odbora Sokolskog saveza Beograd od 2001, član Uredništva časopisa ,,Oko sokolovo” i Sokolske biblioteke. Učestvovao 2002. kao član Organizacionog odbora u pripremi izložbe “Svi naši jubileji telesnog vežbanja-sporta 1857-2002 g”. Od 2005. izvršni urednik projekta digitalne kolekcije “Sokolska knjižnica” na Internetu (Projekt Rastko, Global Cultural Network) www.rastko.org.rs Član društva ,,Sveti Sava”, Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije i Udruženja za negovanje vazduhoplovnih tradicija. Učestvovao…

2014-12-19
petak, 19 decembar 2014 00:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori