Back BesplatanSport.com
Otvorite vrata zdravijem životu uz Taiđi ćuen i zdravstveni ćigong, pogledajte ovo zanimljivo predavanje.
Objavljeno u Vatra
Sve tehnike Tai Chi Chuana su kombinacije 8 tehnika ili energija: odbijanje (Peng/Pang), uvrtanje unazad i u stranu (Lu/Loi), pritisak (ji/đai),  guranje (an/on), čupanje (cai/kai), cepanje/deljenje (lie), lakat (zhou) i udarac telom (kao). Pod energijom ne podrazumevamo neku mitsku, neopipljivu energiju već rezultat biomehaničkog pokreta celog tela u kombinaciji sa jasno usmerenom namerom i bioelektričnim impulsom.
Objavljeno u Sportovi