Back BesplatanSport.com
  • Baza znanja
  • Zdravlje
  • Lekovi za snižavanje holesterola u krvi smanjuju trenažne adaptacije kod gojaznih osoba

Lekovi za snižavanje holesterola u krvi smanjuju trenažne adaptacije kod gojaznih osoba

(0 glasova)
Lekovi za snižavanje holesterola u krvi smanjuju trenažne adaptacije kod gojaznih osoba

 
 Dnevna fizička aktivnost je potrebna kako bi se unapredili ili održali elementi fizičke forme Nivo fizičke forme je jedan od najboljih prediktora dugovečnosti i dobrog zdravstvenog stanja s obzirom da prevenira nastanak velikog broja hroničnih oboljenja. Takođe, iako važan na uzorku relativno zdravih osoba, trening za razvoj fizičke forme je posebno značajan i na uzorku osoba sa različitim hroničnim bolestima, kao što je metabolički poremećaj, i preporučuje se kao jedan deo integralne terapije, uz primenu ostalih medikamenata.
Ipak, nedavno objavljeno istraživanje ukazuje i na neke negativne efekte medikamenata na trenažne adaptacije! Grupa istraživača sa Univerziteta Misuri (SAD) je na uzorku 37 gojaznih osoba podeljenih u eksperimentalnu i kontrolnu grupu utvrđivala efekte 12-nedeljnog trenažnog programa na nivo fizičke forme. Eksperimentalna i kontrolna grupa su pratile isti trenažni tretman ali su se razlikovale po tome što je eksperimentalna grupa dnevno uzimala i 40mg statina, najčešće korišćenog leka za kontrolu holesterola u krvi.
Rezultati istraživanja su pokazali da se eksperimentalna grupa odlikovala značajno nižim trenažnim adaptacijama od kontrolne grupe ispitanika (1,5% porast aerobne sposobnosti u odnosu na 10% kod kontrolne grupe)! Takođe, eksperimentalna grupa se odlikovala smanjenjem mitohondrija u aktivnim mišićima za 4,5% za razliku od porasta od čak 13% kod kontrolne grupe! “Izgleda da statin ima izražene negativne efekte na aerobnu sposobnost pojedinca, pa bi trebalo ili uključiti korišćenje medikamenta nakon trenažnih tretmana ili smanjiti njegov unos tokom trenažnog perioda”- zaključuju autori. Istraživanje je objavljeno u majskoj svesci časopisa  Journal of The American College of Cardiology za 2013 godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2013-05-21
utorak, 21 maj 2013 08:11

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori