Back BesplatanSport.com

Uticaj pesticida na sportiste

(1 Glas)
Uticaj pesticida na sportiste
Uticaj pesticida na sportiste


Pesticidi  (herbicidi, insekticidi i fungicidi) se obično koriste u sportskim svlačionicama, salama, školskim dvorištima i sl. Njihova upotreba obično je pod nadležnošću domara, vrtlara i upravnika održavanja i postoje propisana pravila na državnom nivou, kojim se nalaže da ovaj kadar poseduje sertifikate o znanju primene pesticida u školskim prostorijama. S obzirom da se registracija pesticida vrši od strane Agencije za zaštitu životne sredine, pretpostavlja se da su oni u potpunosti bezbedni. Ipak, pomenuta Agencija navodi da su svi pesticidi toksični do određenog stepena, što znači da mogu predstavljati rizik po zdravlje. Takođe, nalažu se određene mere predostrožnosti i da se ne treba pretpostavljati da su pesticidi bezopasni. Veoma je važno da svi oni koji su odgovorni za primenu pesticida budu na pravilan način edukovani i informisani o njihovoj upotrebi, ograničenjima i upozorenjima. Treba se voditi posebna briga naročito u onim prostorijama u kojima se treniraju kontaktni sportovi.

Izloženost pesticidima u početku ne mora izazvati nikakve simptome ili bar ne one koji su obično vezani za izloženost njima, kao što su: suvo grlo, groznica, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, mišićna slabost, nedostatak koordinacije, mučnina, osip i neredovna menstruacija. Iako postoji potreba za obavljanjem ozbiljnijih istraživanja kako bi se potvrdio uticaj pesticida na dugoročno zdravlje ljudi, epidemiološke studije naglašavaju moguću povezanost, uglavnom u sledeće tri oblasti: rak, neurotoksični efekti i poremećaji u reproduktivnom sistemu. Sportisti i njihovi treneri provode i po nekoliko sati dnevno u sportskim salama, tako da je veoma važno da se spreči neodgovarajuća upotreba pesticida koja bi povećala rizik pojave zdravstvenih problema ili čak narušila opšte stanje, naročito kod onih pojedinaca koji su osetljivi na hemikalije kao i onih sa astmom. Preporučuje se da se sa pesticidima i njihovom upotrebom naročito vodi računa u i oko sportskih objekata kao i prostora za rekreaciju (gradski parkovi, biciklističke staze, pešačke zone i staze za trčanje).

Autor:  dr Priscilla M. Clarkson

Sa engleskog prevela: Gordana Glišin

 

Pin It
2012-06-23
subota, 23 jun 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori