Imate migrenu? U šetnju!

(0 glasova)
Imate migrenu? U šetnju!


Migrena je hronični neurološki poremećaj koji se manifestuje jakom glavoboljom, nesanicom, fotofobijom ili fonofobijom, pri čemu se ovaj poremećaj tri puta češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Migrena može da traje i do nekoliko dana i značajno smanjuje sposobnost pojedinca za svakodnevne aktivnosti. Više različitih metoda se danas koristi u prevenciji migrena, od medikamentozne terapije i operativnog lečenja do primene metoda za relaksaciju. Nedavno objavljeno istraživanje ukazuje na mogućnost veoma pozitivnih efekata redovne fizičke aktivnosti na incidencu i intenzitet migrena! Na uzorku od 91 osobe koje boluju od migrene sproveden je eksperiment u kome su poređeni efekti fizičke aktivnosti, vežbi relaksacije i medikamentozne terapije na učestalost i intenzitet migrena. Istraživanje je trajalo tri meseca a fizička aktivnost se sastojala od tri treninga nedeljno u trajanju od 40 minuta, aerobnog tipa. Rezultati istraživanja su pokazali da je fizička aktivnost jednako efikasna kao i medikamentozni način preveniranja migrena. «Izgleda da je fizička aktivnost efikasan način prevencije migrena i stoga je treba preporučivati kao intergalni deo terapije. Ovo dobija poseban značaj naročito ako se zna da medikamentozni tretmani izgleda u sebi nose i neke ne male rizike»- zaključuju autori.
Istraživanje je objavljeno u oktobarskoj svesci časopisa Cephalalgia za 2011 godinu.

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2012-07-18
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori