Back BesplatanSport.com

Dinamika arterijskog pritiska prilikom maksimalnog fizičkog opterećenja

(0 glasova)
Dinamika arterijskog pritiska prilikom maksimalnog fizičkog opterećenja


Kada je u pitanju regulacija arterijskog pritiska tokom fizičkog opterećenja, važno je reći da je on kao trostruki proizvod (TA = HR • SV • TPR, gde je TA – arterijski pritisak, HR – srčana frekvencija, SV – udarni volumen i TPR – totalna periferna rezistencija) zavisan od promene parametara koji na njega utiču. U uspravnom položaju udarni volumen iznosi samo 50% od svoje vrednosti u ležećem položaju, zahvaljujući perifernom „poolingu“  krvi i redukciji enddijastolnog volumena. Prilikom maksimalnog fizičkog opterećenja vrednost ovog parametra može da se poveća oko 50%, usled aktivnosti mišićne pumpe, a u skladu sa Starlingovim zakonom. Ovaj maksimalni udarni volumen se dostiže već pri 50% vre- dnosti VO2max  i smatra se da je to zbog toga što perikard ograničava enddijastolno punjenje. Kod elitnih sportista  postoji povećana sposobnost  povišenja  SV tokom  vežbanja.

Interesantna je činjenica da je kod velikih fizičkih napora, koji angažuju veliku mišićnu masu, česta ortostatska hipotenzija, pa čak i sinkopa nakon završetka napora. Smatra se da se ovaj fenomen javlja u većini intenzivnih epizoda napora i ponekad vrednost sistolnog pritiska iznosi manje od 90 mm Hg. Smatra se da je uzrok ovoj pojavi smanjen totalni periferni otpor usled nagle dekompresije i vazodilatacije u aktivnim mišićima, nastale kao posledica prestanka mišićne kontrakcije koja je bila produžena i snažna. Ponekad ovo hipotenzivno stanje može da se produži i 1–2 h nakon napora, a opisani su slučajevi održavanja i 12 h.

Hemodinamski odgovor arterijskog pritiska tokom testa opterećenja je takav da se uglavnom beleži porast sistolnog arterijskog pritiska (obično na 160–200 mm Hg), dok se dijastolni samo neznatno menja. Veliki porast dijastolnog pritiska je karakterističan za koronarnu bolest i labilnu hipertenziju. S druge strane, hipotenzivnom reakcijom na fizičko opterećenje smatra se nedostizanje tokom testa vrednosti pritiska od 120 mm Hg, ili pad dijastolnog pritiska za ≥ 10 mm Hg u dva uzastopna merenja unutar 15 s. Pad sistolnog pritiska ukazuje na disfunkciju leve komore, ishemiju ili opstrukciju izlaznog trakta. Ako je taj pad na vrednosti pritiska pre započinjanja testa, on ima visoku predikativnu vrednost, dok pad za više od 20 mm Hg ima manju. Ako se, pak, isključe navedeni uzroci, ovaj pad pritiska ima benigni karakter. On može ukazivati na moguću mitralnu regurgitaciju izazvanu vežbanjem, a nisu isključeni ni periferni vazodilatatorni  mehanizmi. U slučaju normalnog testa opterećenja najviše vrednosti sistolnog pritiska se dostižu pri maksimalnom intenzitetu opterećenja. Odmah po prestanku testa, kod oko 10% ljudi vrednost arterijskog pritiska će naglo pasti zahvaljujući perifernom „poolingu“, te se odmah nakon testa preporučuje ležeći položaj da bi se sprečilo onesvešćivanje. Ovaj pritisak može ostati nizak i nekoliko časova nakon testa. Inače, proizvod sistolnog pritiska i srčane frekvencije dobro koreliše s miokardnom potrošnjom kiseonika (tzv. dvostruki proizvod), te je praćenje ovog parametra veoma važno pri ergospirometrijskom testiranju. Smatra se da je odgovor arterijskog pritiska na maksimalno fizičko opterećenje prilično reproducibilan (± 10% kod više od dve trećine ljudi), i ta reproducibilnost je veća za vrednosti pritiska pri opterećenju nego u mirovanju. Ali, vrednosti pritiska pri maksimalnom naporu dobro korelišu sa vrednostima u stanju mirovanja, te u tumačenju ovih rezultata treba biti oprezan. Ipak, nizak maksimalni sistolni krvni pritisak pri opterećenju (< 140 mm) ukazuje na bolest miokarda, u smislu kardiomegalije, infarkta ili ishemije. Važan parametar u proceni funkcionalnog stanja organizma je i 3-minutni sistolni količnik (odnos sistolnog pritiska u trećem minutu oporavka i pri maksimalnom intenzitetu opterećenja). Kada je ovaj količnik  veći od 0,9, sa 75% tačnošću se može detektovati bolest miokarda, i što je on veći, bolest je intenzivnija.

Dr. Zdravko M. Miajilović i saradnici "Srce i sport"  Zavod za udžbenike www.zavod.co.rs

 

Pin It
Zavod za udžbenike

Tradiciju Zavoda za udžbenike dugu 52 godine obeležava ne samo postojanje kompanije koja se bavi izdavaštvom, već, pre svega kompanije koja je doprinela i doprinosi ostvarenju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva. Kao Javno preduzeće, u odnosu na sve ostale izdavače nalazi se u težoj poziciji, jer je svest o društvenoj odgovornosti i ulozi koju ima u edukaciji građana Srbije i očuvanju nacionalne pisane reči, značajno iznad ostalih kompanija koje se bave istom delatnošću. Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće…

Adresa sajta www.zavod.co.rs
2012-07-23
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori