Hipertenzija i sport

(1 Glas)
Hipertenzija i sport

Sistemska hipertenzija je najčešće kardiovaskularno stanje koje je zapaženo kod sportista. Dijagnoza hipertenzije je zasnovana na stalnom prisustvu u nivou ili iznad nivoa krvnog pritiska, koji se dobija rutinskim merenjem sfingomanometrom u najmanje dva odvojena slučaja. Vrednosti iznad 140/90 mm Hg se smatraju hipertenzijom kod osoba starijih od 18 godina. Kod dece i adolescenata, hipertenzija je definisana kao prosečna vrednost sistolnog ili dijastolnog pritiska koja je veća ili jednaka pritisku kod 95% osoba istog uzrasta, pola i težine. Kod određivanja nivoa aktivnosti sportiste, koji ima hipertenziju, bitno je utvrditi stepen oštećenja organa izazvan osnovnom bolešću. Iako hipertenzija može biti udružena s povećanim rizikom za nastanak kompleksnih ventrikularnih aritmija i iznenadne smrti, ona se ne optužuje za uzrokovanje iznenadne srčane smrti u mladih sportista. U opštoj populaciji povišeni nivoi netakmičarske fizičke aktivnosti se smatraju ne samo korisnim zbog smanjenja krvnog pritiska i incidencije hipertenzije, nego i zaštite od moždanog udara. S obzirom na upadljivo povećanje gojaznošću indukovane hipertenzije kod dece i adolescenata, delimično povezano sa fizičkom neaktivnošću, sve ljude treba podsticati na upražnjavanje redovnih fizičkih aktivnosti. One koji su hipertenzivni treba zaštititi od svih uzroka kardio- vaskularnog mortaliteta održavanjem visokog nivoa kardiorespiratorne  funkcije.

Pristup krvnom pritisku

Krvni pritisak mora biti uredno praćen kod svih pojedinaca koji žele da se bave sportom, pre nego što počnu sa treningom. Krvni pritisak treba meriti rutinskim sfingomanometrom. Česta pojava „white coat“ (beli mantil) hipertenzije kao posledica uznemirenosti zbog pregleda, delimično kod mladih osoba tiče se potencijalnih posledica od ispitivanja. Zato treba sprovesti dodatno merenje krvnog pritiska van ordinacije, kod onih koji imaju povišen krvni pritisak u ordinaciji, ili sa kućnim dostupnim i jeftinim aparatom za samoočitavanje ili sa manje dostupnim i skupljim automatskim ambulatornim aparatom za merenje krvnog pritiska.

Procena

Osobe sa bilo kojim stepenom perzistentne hipertenzije treba da imaju celokupnu istoriju i fizikalni pregled i ograničena laboratorijska ispitivanja da bi se procenili sekundarni uzroci i utvrdilo oštećenje ciljnih organa. Ako su uzeti u obzir činioci koji mogu povisiti krvni pritisak, kao što su nesteroidni antiinflamatorni  lekovi (NSAIL), moraju se sprovesti dodatna merenja nakon prekida njihovog uzimanja. Laboratorijsko ispitivanje za većinu subjekta sa
1. stepenom hipertenzije (140 do 159 mm Hg/90 do 99 mm Hg) treba da uključi automatizovano biohemijsko ispitivanje krvi (glukoza, kreatinin, ili odgovarajuću procenjenu jačinu glomerularne filtracije, elektorlite, lipidni profil), hematokrit, analizu mokraće i elektrokardiogram. Ako je hipertenzija 2. stepena (veća od ili jednaka vrednosti od 160/100  mm Hg), i ako su rezultati početnih laboratorijskih ispitivanja abnormalni, ili prisustvo činilaca u istoriji ili fizikalnom nalazu koji ukazuju na poznate (sekundarne) uzroke, pacijent se mora uputiti na dodatna ispitivanja (uključujući ehokardiografiju) i terapiju.

Dr. Zdravko M. Miajilović i saradnici "Srce i sport"  Zavod za udžbenike www.zavod.co.rs

Pin It
Zavod za udžbenike

Tradiciju Zavoda za udžbenike dugu 52 godine obeležava ne samo postojanje kompanije koja se bavi izdavaštvom, već, pre svega kompanije koja je doprinela i doprinosi ostvarenju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva. Kao Javno preduzeće, u odnosu na sve ostale izdavače nalazi se u težoj poziciji, jer je svest o društvenoj odgovornosti i ulozi koju ima u edukaciji građana Srbije i očuvanju nacionalne pisane reči, značajno iznad ostalih kompanija koje se bave istom delatnošću. Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće…

Adresa sajta www.zavod.co.rs
2013-05-30
četvrtak, 30 maj 2013 14:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori