Zdravlje

Kako vratiti zabavu u dečji sport?

Napisano BesplatanSport.com
Kako vratiti zabavu u dečji sport? Trenutak kada počne škola obično je i trenutak kada se posle letnje pauze kreće sa ponovnim sportskim aktivnostima. Dok deca kreću sa treninzima, njihovi roditelji kreću sa sve popularnijim disciplinama – dranje na igralištima, dranje na trenera ili na sopstveno dete. Naporedo sa ovim aktivnostima odvija se još jedna – poređenje deteta sa ostalom decom iz tima i omalovažavanje deteta usled najmanjeg neuspeha.
Pročitano 3217 puta

Miokardna potrošnja kiseonika

Napisano Zavod za udžbenike
Miokardna potrošnja kiseonika Prilikom fizičkog opterećenja organizma protok u srčanom mišiću se takođe povećava da bi obezbedio zadovoljavajuće snabdevanje miokarda kiseonikom, shodno veličini spoljnog rada koji se izvršava. Miokardna  potrošnja kiseonika  (MO2max), ili tzv. unutrašnji rad srca, zavisi od sledećih faktora...
Pročitano 4463 puta

Iznenadna srčana smrt sportista

Napisano Zavod za udžbenike
Iznenadna srčana smrt sportista Koliko je i u kojoj meri bavljenje fizičkom aktivnošću korisno po zdravlje predmet je kontroverznih razmišljanja još od vremena starih Grka. Prvi događaj koji je zabeležen u literaturi,  a tiče se ove teme, je mit o Feidipidesu iz 490. god. pre n.e., koji govori o Atinjaninu koji je pretrčao 40km od Maratona, mesta na kome se vodila bitka između Grčke i Persije, do Atine da bi proglasio pobedu Grka.
Pročitano 5316 puta

Tajno prejedanje, zloupotreba laksativa - poremećaji u ishrani

Napisao Branka Mirković
Tajno prejedanje, zloupotreba laksativa - poremećaji u ishrani Da li ste čuli za FATOREKSIJU? Za anoreksiju, bulimiju, sigurno da. Malo se govori i piše o poremećajima u ishrani. Obično kažu, pogotovo oni koji nemaju problem sa ishranom, “ma to je lako rešiit”... "probuši kašiku", više se kreći ili vežbaj i neki slični saveti. Da li je baš tako?
Pročitano 4640 puta

Fatoreksija - poremećaji u ishrani

Napisao Branka Mirković
Fatoreksija - poremećaji u ishrani Da li ste čuli za FATOREKSIJU? Za anoreksiju, bulimiju, sigurno da. Malo se govori i piše o poremećajima u ishrani. Običnokažu, pogotovo oni koji nemaju problem sa ishranom, “to je lako rešiit” "probuši kašiku", stavi rajsfešlus, više se kreći ili vežbaj i neki slični saveti. Da li je baš tako?
Pročitano 6047 puta

Dijeta za dobro raspoloženje

Napisao Branka Mirković
Dijeta za dobro raspoloženje Pametnim odabirom namirnica možemo poboljšati raspoloženje, fizičku formu i koncentaciju. Postoje dani kada se osećamo umorno, iscrpljeno, dekoncentrisano i bezvoljno. Ako smo izloženi dugotrajnom stresu, manje se krećemo, pogrešno hranimo sve više gubimo energiju i podložniji smo padu imunosistema, kao i raznim bolestima.
Pročitano 4603 puta

Vežbanje u toku radnog vremena povećava produktivnost!

Napisano Centar sportskih nauka
Vežbanje u toku radnog vremena povećava produktivnost! Produktivnost na radu već duži vremenski period predstavlja glavnu odrednicu uspešnosti preduzeća. Povećana produktivnost znači više proizvoda, manju cenu i posledično veću konkurentnost na tržištu. Stoga ne čudi što se različite grane industrije sve više bave načinima povećanja produktivnosti, od puštanja određenih mirisa u radnu sredinu do promene načina korišćenja godišnjih odmora.
Pročitano 3382 puta

Povrede na svetskom prvenstvu u fudbalu

Napisano Centar sportskih nauka
Povrede na svetskom prvenstvu u fudbalu Povreda predstavlja noćnu moru za svakog fudbalera. Svaka pa i najmanja povreda dovodi do smanjenja sportskog postignuća i odsustva sa terena, što nakon lečenja podrazumeva relativno dugačak period vraćanja u stanje pre povrede. Konačno, povreda u toku važnih turnirskih takmičenja poput svetskih prvenstava može direktno da utiče na konačan plasman ekipe ali i na vrednost samog igrača!
Pročitano 3757 puta

Imate migrenu? U šetnju!

Napisano Centar sportskih nauka
Imate migrenu? U šetnju! Migrena je hronični neurološki poremećaj koji se manifestuje jakom glavoboljom, nesanicom, fotofobijom ili fonofobijom, pri čemu se ovaj poremećaj tri puta češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Migrena može da traje i do nekoliko dana i značajno smanjuje sposobnost pojedinca za svakodnevne aktivnosti.
Pročitano 3159 puta

Terminologija povreda mišićnog tkiva u sportu- Mihnenski konsenzus

Napisano Centar sportskih nauka
Terminologija povreda mišićnog tkiva u sportu- Mihnenski konsenzus Incidenca povreda mišićnog tkiva raste iz godine u godinu u velikom broja sportskih disciplina, i čini preko 35% svih povreda u sportu. S obzirom da značaj izbegavanja povreda mišićnog tkiva kod sportista kako u cilju očuvanja zdravstvenog statusa tako i unapređenja sportskih postignuća (opšte je prepoznat značaj nepovređivanja u cilju dostizanja potrebnih obima iintenziteta treninga), u savremenoj sportskoj nauci i praksi postoji izražena potreba jasne klasifikacije ovog specifičnog i izraženog tipa sportskih povreda.
Pročitano 3279 puta

Fizička aktivnost i dijabetes

Napisano BesplatanSport.com
Fizička aktivnost i dijabetes Vežbanje i trening u borbi sa dijabetesomVežbanje i fizička aktivnost  imaju veliku ulogu u prevenciji ili ublažavanju posledica dijabetesa. Trening i  vežbe za mršavljenje  pomažu  organizmu da nivo šećera u krvi ostane u relevantnim vrednostima.  Fizička aktivnost pomaže da hormon  insulin apsorbuje glukozu iz ćelija vašeg tela,uključujući i mišiće i iskoristi je za energiju.Naši mišići mnogo bolje koriste glukozu u odnosu na masti kao izvor energije.  Izgradnja mišićnog tkiva kroz stručno koncipiran trening može pomoći u sprečavanju visokih nivoa šećera u krvi. Ako vaše telo nema dovoljno insulina, ili ako insulin ne funkcioniše kako treba,ćelije tela ne koriste glukozu. Nivo glukoze u krvi postane preveliki i izaziva dijabetes.
Pročitano 2950 puta

Uticaj rekreacije na organizam

Napisano Slobodan Jovanovic
Uticaj rekreacije na organizam Programi sportske rekreacije ostvaruju višestruko pozitivan uticaj na organizam savremenog čoveka. Ako želimo da sačuvamo zdravlje, unapredimo sposobnosti, preventiramo, ublažimo i otklonimo mnoge zdravstvene tegobe i smetnje, da se bolje osećamo, da lakše i više radimo, moramo nastojati da otklonimo ili stavimo pod kontrolu morbogene faktore - pušenje, alkohol, stresna prenaprezanja i druge faktore koji ugrožavaju zdravlje, a takođe povećamo uticaj faktora koji čuvaju i unapređuju zdravlje.
Pročitano 3393 puta

Nedostatak sna negativno utiče na gensku ekspresiju

Napisano Centar sportskih nauka
Nedostatak sna negativno utiče na gensku ekspresiju Nedostatak sna predstavlja jedan od najčešćih ali veoma često zanemarivanih zdravstvenih problema, sa incidencom od  preko 35% odrasle populacije na teritoriji Evrope. Kao nedostatak sna na uzorku odrasle populacije uzima se svaka dužina sna ispod minimalnih 7 sati tokom noći. Veliki broj istraživanja je pokazao da nedostatak sna ima izraženo negativne efekte po zdravlje stanovništva, ali i generalno na kvalitet života i blagostanje porodice.
Pročitano 3376 puta

Ispod 5000 koraka dnevno? Sedentarni ste

Napisano Centar sportskih nauka
Ispod 5000 koraka dnevno? Sedentarni ste Preskripcija fizičke aktivnosti putem broja koraka koje je potrebno ostvariti na dnevnom nivou predstavlja uobičajenu strategiju koja se koristi u istraživanjima ali i u svakodnevnom životu. Ovom trendu značajno su doprineli i veoma jeftini i dostupni pedometri ili akcelerometri, koji se sve češće nude i u sklopu sportske obuće ili odeće.
Pročitano 2960 puta

Trening izdržljivosti dovodi do porasta koštane gustine

Napisano Centar sportskih nauka
Trening izdržljivosti dovodi do porasta koštane gustine Osteoporoza je koštano oboljenje koje se karakteriše gubljenjem koštane gustine i promenama u mikroarhitekturi koja posledično dovodi do povećane fragilnosti i incidence fraktura, posebno u femuru i kičmenim pršljenovima. Od strategija za prevenciju nastanka osteoporoze, sve češće se u poslednje vreme naznačava i mnogo puta dokazani pozitivni efekat vežbanja, posebno primena treninga snage.  
Pročitano 3655 puta

Lekovi za snižavanje holesterola u krvi smanjuju trenažne adaptacije kod gojaznih osoba

Napisano Centar sportskih nauka
Lekovi za snižavanje holesterola u krvi smanjuju trenažne adaptacije kod gojaznih osoba Dnevna fizička aktivnost je potrebna kako bi se unapredili ili održali elementi fizičke forme Nivo fizičke forme je jedan od najboljih prediktora dugovečnosti i dobrog zdravstvenog stanja s obzirom da prevenira nastanak velikog broja hroničnih oboljenja. Takođe, iako važan na uzorku relativno zdravih osoba, trening za razvoj fizičke forme je posebno značajan i na uzorku osoba sa različitim hroničnim bolestima, kao što je metabolički poremećaj, i preporučuje se kao jedan deo integralne terapije, uz primenu ostalih medikamenata.
Pročitano 2712 puta

Habitualna fizička aktivnost je inverzno povezana sa insomnijom

Napisano Centar sportskih nauka
Habitualna fizička aktivnost je inverzno povezana sa insomnijom Insomnija predstavlja poremećaj sna, tj. nemogućnost osobe da zaspi ili da provede u snu predviđeni broj sati, sa najvećom incidencom na uzorku starije populacije.  U slučaju prolongiranog problema sa snom, posledice su najčešće problem sa pamćenjem, depresija, iritabilnost ali i povećan rizik od nastanka kardiovaskularnih oboljenja.
Pročitano 2593 puta

Fizička aktivnost je inverzno povezana sa krvnim pritiskom kod adolescenata.

Napisano Centar sportskih nauka
Fizička aktivnost je inverzno povezana sa krvnim pritiskom kod adolescenata. Fizička aktivnost se tradicionalno smatra imanentnim kvalitetom života dece i omladine.  Ipak, u poslednjih nekoliko decenija svedoci smo značajnog smanjenja nivoa fizičke aktivnosti dece i omladine, naročito kod osoba adolescentne dobi.
Pročitano 3230 puta

Vežbanje povećava otpornost mozga prema stresu

Napisano Centar sportskih nauka
Vežbanje povećava otpornost mozga prema stresu Već više decenija su poznate dobrobiti fizičke aktivnosti na psihološke osobine i kognitivne sposobnosti. Veliki broj naučnih istraživanja rađenih na ljudima jasno je utvrdio izraženo pozitivne efekte na procese pamćenja, povećanje samopouzdanja i povećane tolerancije na stres. Ipak, fiziološki mehanizmi koji dovode do ovih složenih i poželjnih promena u modalitetima ponašanja su uglavnom nepoznati.
Pročitano 2736 puta

I sedmogodišnjaci fizički neaktivni

Napisano Centar sportskih nauka
I sedmogodišnjaci fizički neaktivni  Fizička aktivnost ostvaruje fascinantno pozitivne efekte na kompletan ljudski organizam, uključujući smanjenu gojaznost, poboljšanu kardiometaboličku funkciju ali i poboljšan psihološki status pojedinca. Novija istraživanja pokazuju značajno smanjenu incidence nivoa fizičke aktivnosti kod praktično svih uzrasnih kategorija, uključujući i adolescente.
Pročitano 2602 puta

Fizička aktivnost doprinosi poboljšanju radne sposobnosti!

Napisano Centar sportskih nauka
Fizička aktivnost doprinosi poboljšanju radne sposobnosti! Aktuelni životni tempo u kombinaciji sa postavljenim zadacima na poslu koje je svaki zaposleni dužan da izvrši, postavljaju pred radnu populaciju veliki zadatak koji se ogleda u efikasnosti izvršenja rada.  
Pročitano 2966 puta

Pokrenite se da biste pobedili stres

Napisano Slobodan Jovanovic
Pokrenite se da biste pobedili stres Jedan od načina preuzimanja kontrole nad stresom, jeste fizička aktivnost. Biti aktivan, odnosno, sama aktivnost, može pojačati Vaše endorfine za dobar osećaj (hormone sreće) i skrenuti Vašu pažnju sa dnevnih briga. Poznato Vam je da vežbanje čini dobro Vašem telu, ali ste isuviše zauzeti da biste ih smestili u svoj dnevni raspored. Zastanite na sekund – ovo su dobre vesti, kada je reč o vežbanju i stresu.
Pročitano 2848 puta

Strana 5 od 6