Zdravlje

Pravilan razvoj dece i sport

Napisala Nebojša Durković
Pravilan razvoj dece i sport Mnogo puta smo mogli čuti o velikom procentu školske dece sa posturalnim poremećajima (ravnim stopalima, „X“, „O“, nogama, kifozama, lordozama, skoliozama). Istraživanja koja su vršena devedesetih godina ukazivala su da se radi od oko 60% školske dece kod kojih se uočavaju ovi nedostaci. Danas sve je veći broj istraživanja nad školskom decom gde je 90% njih sa posturalnim poremećajima.
Pročitano 9043 puta

Psihološka priprema karatista

Napisala Jugoslav Vojinovic i Dragan Doder
Psihološka priprema karatista Evidentno je da savremena sportska takmičenja sve više traže da sportisti budu psihički izdržljivi: da brzo percipiraju, uviđaju bitne odnose i donose odluke, da se koncentrišu, kontrolišu emocije, prilagođavaju situaciji na sportskom borilištu, da tokom čitave borbe drže optimalan akcioni nivo (borbenos ), poštuju pravila (7) itd.
Pročitano 9164 puta

Deca danas sporija i teža od svojih roditelja

Napisano Slobodan Jovanovic
Deca danas sporija i teža od svojih roditelja Globalna konferencija o srčanom zdravlju pokazuje alarmantne rezultate: svaka naredna generacija sporija je i teža od prethodne.
Pročitano 6447 puta

Bolja fizička forma: manje respiratornih infekcija

Napisano Centar sportskih nauka
Bolja fizička forma: manje respiratornih infekcija Verovatno se svakom od nas desi da bar jednom u toku godine imamo problema sa akutnim infekcijama gornjih disajnih puteva. One zapravo predstavljaju najčešć akutne bolesti čovečanstva, pri čemu prosečna zrela osoba moze probleme očekivati 2 do 4 puta godišnje, dok je kod dece učestalost daleko veća i iznosi od 6 do 10 puta godišnje.
Pročitano 4369 puta

Procena stanja sportiste i uvod u rizike

Napisano Zavod za udžbenike
Procena stanja sportiste i uvod u rizike Za takmičarske sportiste postoji mali broj podataka koji direktno povezuju prisustvo i ozbi- ljnost oboljenja koronarnih arterija sa rizikom bavljenja vrhunskim sportom. To uslovljava da preporuke za sportiste s oboljenjem koronarnih arterija budu delimično bazirane na opservaciji ostale populacije odgovarajućih godina s oboljenjem koronarnih arterija.
Pročitano 6230 puta

Napad panike? Ne ako vežbate!

Napisano Centar sportskih nauka
Napad panike? Ne ako vežbate! Savremeni način života predstavlja uzrok mnogobrojnih negativnih promena po zdravstveni status jedinke. Pri tome, osim u strukturi i funkciji različitih organskih sistema, evidentne su i sve izraženije promene psihičkog statusa savremenog čoveka. Tako, istraživanja pokazuju da će jedna od 75 osoba na svetu makar jednom u životu doživeti napad panike...
Pročitano 7599 puta

Fizička aktivnost je važna za nivo šećera u krvi zdravih osoba

Napisano Centar sportskih nauka
Fizička aktivnost je važna za nivo šećera u krvi zdravih osoba Opšte je prihvaćeno da je fizička aktivnost veoma važna za očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa. Poboljšana klinička slika osoba obolelih od šećerne bolesti tipa 2, kao posledice primene redovne fizičke aktivnosti, predstavlja jedan od češće spominjanih pozitivnih efekata fizičke aktivnosti. Međutim, izgleda da se ovde ne završava uticaj fizičke aktivnosti na nivo šećera u krvi.
Pročitano 5543 puta

Kako bezbolno očistiti bubrege

Napisao Marija Dželetović
Kako bezbolno očistiti bubrege Godine prolаze а nаši bubrezi stаlno filtrirаju krv, odnose otrove i sve štetne mаterije koje ulаze u nаše telo. Vremenom se togа nаkupi puno, i nаšim bubrezimа je potrebаn tretmаn čišćenjа. Kаko se togа rešiti? Vrlo je jednostаvno, trebа uzeti šаku peršunа, dobro gа oprаti, nаseckаti i stаviti u lonаc te dodаti 1 litru čiste vode...
Pročitano 7237 puta

Vežbanje tokom trudnoće

Napisano Ivan Aritonović
Vežbanje tokom trudnoće Vežbanje i fizička kondicija su dramatično zadobili na popularnosti tokom proteklih nekoliko godina i prisvojili su važne uloge u životu mnogih žena. Fizička aktivnost i reprodukcija su normalni delovi života, a za normalnu, zdravu ženu, kombinovanje redovnog vežbanja i trudnoće, pokazalo se kao dobrobit za oboje, majku i bebu, na više načina. Stoga, zdrava žena sa normalnom trudnoćom, može ili da nastavi svoj redovan režim vežbanja...
Pročitano 6825 puta

Disfunkcija menstrualnog ciklusa

Napisao Zagorka Ćosić
Disfunkcija menstrualnog ciklusa Tokom poslednjih nekoliko decenija sve veći broj žena svih uzrasta učestvuje u sportskim aktivnostima, podjednako rekreativno ili takmičarski. Većina devojaka i žena izvlače značajne dobrobiti iz redovnih fizičkih aktivnosti. One mogu ostvariti iste efekte pri treniranju kao i muškarci, kao što su smanjenje krvnog pritiska, niži puls i poboljšan kapacitet disanja, kao i smanjen procenenat telesnih masnoća.
Pročitano 9942 puta

Vežbanje i obična prehlada

Napisano Ivan Aritonović
Vežbanje i obična prehlada Prehlada je zapaljenje gornjih disajnih puteva, uzrokovana virusnom infekcijom. Obična prehlada je verovatno bolest koja se, kod ljudi širom sveta, najčešće pojavljuje. Više od 200 različitih virusa uzrokuje prehladu a rinovirusi (eng. rhinoviruses) i koronavirusi (eng. coronaviruses) su „krivci”u 25 do 60 odsto slučajeva. Rinovirusne infekcije se često javljaju tokom jesenjih i prolećnih sezona, dok je koronavirus uobičajen tokom zime.
Pročitano 15488 puta

Joga i menstrualni ciklus

Napisano Slobodan Jovanovic
Joga i menstrualni ciklus Menstrualni ciklus nikada nije savršeno redovan, jer nema dve pojave u prirodi koje su identične. Male varijacije mesečnog ciklusa ne treba da predstavljaju problem, niti su dokaz bolesti; jedino trajna neredovnost može da znači poremećaj hormonske ravnoteže. U vezi sa tim, stalno se postavljaju neka pitanja, i diskusija koja sledi sastavljena je od najtipičnijih pitanja i nedoumica - pokušali smo da na njih odgovorimo tako da što više žena može da uživa u fizičkom zdravlju i slobodi duha koji se postižu jogom.
Pročitano 6629 puta

Vežbanje (kratkoročno) smanjuje potrebu za pušenjem

Napisano Zavod za udžbenike
Vežbanje (kratkoročno) smanjuje potrebu za pušenjem Verovatno najveća pretnja po javno zdravlje Srbije jeste pušenje, sa prevalencom od preko 33% . Duvanski dim, sa preko 4000 materija od kojih je preko 50 kancerogeno a mnogo više na neki drugi način štetno po zdravlje, zaista predstavlja neprijatelja broj jedan na ovim prostorima, kog je veoma teško se rešiti iz jednog jednostavnog razloga- stvaranja zavisnosti.
Pročitano 5539 puta

Da li su deca sa sela zdravija?

Napisano Centar sportskih nauka
Da li su deca sa sela zdravija? Svedoci smo da briga za zdravlje stanovništva sve više obuhvata i kategorije koje ranije nisu bile u fokusu. Alarmantne studije slučaja objavljene u prethodnim godinama koje ukazuju na pojavu čak i srčanih oboljenja kod dece, uz narastajući problem sa gojaznošću, ovu kategoriju stanovništva stavlja u prvi plan strategija borbe za očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa.
Pročitano 5628 puta

Kifoza (kyphosis)

Napisala
Kifoza (kyphosis) Kifoza kičmenog stuba podrazumeva uvećanje fiziološke krivine u sagitalnoj ravni, pri čemu je ispupčenje (konveksitet) okrenuto unazad, s tim što se blaže deformacije označavaju kao kifotično loše držanje (funkcionalna deformacija), dok se izraženija kvalifikuju kao telesni deformitet kifoza, gde su već nastale strukturne promene koje su i fiksirane. Ovaj oblik deformacije uglavnom je lokalizovan u grudnom delu kičmenog stuba.
Pročitano 9318 puta

Joga za bolji brak

Napisano Slobodan Jovanovic
Joga za bolji brak U celom svetu je rasprostranjena pojava da su udate žene prijemčivije za mentalna oboljenja nego bilo koja druga podgrupa ljudi. Švedski izveštaji pokazuju da se mentalni poremećaji sa većom verovatnoćom javljaju kod udatih nego kod neudatih žena. Američki rezultati pokazuju internacionalni trend da, što više dece neka žena ima, veće su šanse da će imati psihičke probleme nego njen muž, žene sa manjim brojem dece i neudate devojke.
Pročitano 4681 puta

Zavisnost od kladionica...

Napisano Slobodan Jovanovic
Zavisnost od kladionica... Nekontrolisano kockanje je mnogo više od strasti ili poroka, to je svojevrsna bolest zavisnosti. Ipak, pošto na takvim bolesnicima zarađuju mnogi, pa i države, o ovom poremećaju se najčešće ne govori. Razni oblici kockanja i klađenja su u Srbiji doživeli ekspanziju u zadnjih petnaestak godina. Kladionice i kockarnice su podelile Srbiju na one koji zarađuju od kocke i one koji od nje boluju.
Pročitano 9686 puta

I vesti ubijaju, zar ne?

Napisano Slobodan Jovanovic
I vesti ubijaju, zar ne? Vesti su loše po vaše zdravlje. One dovode do straha i agresije, a sprečavaju vašu kreativnost i sposobnost za dublje promišljanje. Rešenje? Prestanite u potpunosti da ih konzumirate. Od 10.000 novinskih priča koje ste možda pročitali u poslednjih 12 meseci, da li vam je ijedna omogućila da napravite bolju odluku o ozbiljnim stvarima u vašem životu, pita se Rolf Dobeli  a prenosi Gardijan.
Pročitano 9449 puta

Fitnes kroz godine

Napisao Zagorka Ćosić
Fitnes kroz godine Ostati aktivan je ključ zdravog načina života. Međutim, kako starimo, naša tela se menjaju i imaju različite potrebe. Važno je da vaš program vežbanja podržava te potrebe. Pratite ovaj fitnes vodič prilagođen različitim starosnim dobima.
Pročitano 5678 puta

Za bolji san, ustanite ujutro i vežbajte!

Napisano Centar sportskih nauka
Za bolji san, ustanite ujutro i vežbajte! Nesanica i loš kvalitet sna jedan su od elemenata dnevne rutine života koja ima veoma izražen uticaj na dnevne aktivnosti. Osobe koje imaju problema sa snom bez izuzetka se odlikuju značajno smanjenim radnim kapacitetom, smanjenom efikasnošću kao i narušenim mentalnim zdravljem. Kao posledica ovakvog zdravstvenog stanja dolazi do čestih konfliktnih situacija na poslu i u slobodno vreme, što može dalje doprineti nastanku anksioznosti...
Pročitano 5267 puta

Zloupotreba kokaina u sportu

Napisala Gordana Glišin
Zloupotreba kokaina u sportu Konzumiranje rekreacionih droga kod sportista, kako legalizovanih (npr.alkohol i nikotin) tako i nelegalnih (kokain, marihuana) premašuje u mnogome zloupotrebu droga za pojačavanje učinka kao što su anabolički steroidi. Ovo nije slučaj samo kod sportista; mnogi faktori doprinose upotrebi droga. U njih spadaju godine, genetika, uticaj porodice, pritisak od strane vršnjaka, obrazovanje kao i faktori mentalnog zdravlja.
Pročitano 7708 puta

Funacionalni steznici za kolena ne smanjuju neuromišićne sposobnosti sportista!

Napisano Centar sportskih nauka
Funacionalni steznici za kolena ne smanjuju neuromišićne sposobnosti sportista! Koleno predstavlja najveći zglob u telu i, usled značajne izloženosti različitoj vrsti pokreta, ima značajnu mogućnost povređivanja. U tom smislu, sve češće se sportistima nakon povrede ali i kao preventivna mera preporučuju različiti funacionalni steznici. Njihov cilj jeste da povećaju funkcionalnu stabilnost zgloba i na taj način smanje rizik od nastanka povreda. Iako su efekti primene steznika na smanjenu incidencu povreda kolenog zgloba
Pročitano 6598 puta

Strana 1 od 6