Back BesplatanSport.com

13 pozicija Tai Chi Chuana

(1 Glas)
13 pozicija Tai Chi Chuana

Sve tehnike Tai Chi Chuana su kombinacije 8 tehnika ili energija: odbijanje (Peng/Pang), uvrtanje unazad i u stranu (Lu/Loi), pritisak (ji/đai),  guranje (an/on), čupanje (cai/kai), cepanje/deljenje (lie), lakat (zhou) i udarac telom (kao). Pod energijom ne podrazumevamo neku mitsku, neopipljivu energiju već rezultat biomehaničkog pokreta celog tela u kombinaciji sa jasno usmerenom namerom i bioelektričnim impulsom.

U najširem smislu, energija odbijanja (Peng) se može primeniti na celo telo. To je energija koja nastaje kao rezultat pravilnog položaja i opuštanja koje Tai Chi Chuan borcu daje fleksibilnost i pokretljivost  koje su potrebne za borbu. U užem smislu, energija odbijanja obezbeđuje elastičnost i održava težinu/silu  kao što mekana i fleksibilna voda održava na sebi masivno plovilo.

Uvrtanje unazad i u stranu (Loi) je energija koja sklanja nadolazeću silu sa strane i unazad – kao kružna vrata koja se okreću oko svog centra.

Pritisak (Đai) jeste sila koja potiče iz zemlje naviše i odbija protivnika unazad, na sličan način na koji kamenčić odskače ukoliko ga bacimo na zategnutu kožu bubnja.

Guranje  (On) je energija koja usmerava pritisak naniže – poput sile koju koristimo kada se podižemo rukama sa ivice bazena.

Čupanje (Kai) je energija iznenadnog pokreta naniže – pokret sličan branju jabuke sa drveta.

Cepanje/deljenje (Lie) je energija udvajanja sile koja se primenjuje u paralelnim ali suprotnim pravcima što prouzrokuje rotaciju oko centra – primer može biti okretanje volana sa rukama postavljenim sa strane volana.

Lakat (Zhou) je odbijajuća sila celog tela fokusirana na lakat – pomislite na zatvaranje vrata laktom dok su vam ruke pune.

Udarac telom (Kao) je odbijajuća sila celog tela fokusirana na neki deo trupa – uglavnom je to rame.

U Tai Chi Chuanu, pored 8 energija, postoji i 5 principa kretanja – kretanje unapred, unazad,  u levu i desnu stranu kao i  zadržavanje centralne pozicije.  Ovih 8 energija i 5 principa kretanja čine čuvenu „prvu formu“ Čang San Fenga od 13 pozicija.

Autor: Saša Balanesković
tekst preuzet sa portala www.iptaichi.rs

Pin It
2012-01-28
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori