Back BesplatanSport.com

Viši nivo takmičenja – veća upotreba suplemenata!

(2 glasova)
Viši nivo takmičenja – veća upotreba suplemenata!

Sportsko postignuće zavisi prvenstveno od genetske osnove tj. od morfoloških, psiholoških, fizioloških i metaboličkih svojstava koje su specifične za datu aktivnost a iygleda das u u značajnoj meri uslovljeni genetskim materijalom dobijenih od roditelja. Pored ovoga, sportisti moraju imati i kvalitetan trenažni process koji u sebi sve česšće i gotovo mandatorno na profesionalnom nivou podrazumeva  upotrebom različitih dodataka ishrani.
U te supstance spadaju razne vrste efikasnih, bezbednih i legalnih dijetetskih suplemenata (DS). Grupa istraživača Departmana za sportsku medicinu i biologiju vežbanja iz Atine (Grčka) u najnovijoj studiji iz ove oblasti bavila se unosom DS-a kod sportista različitog ranga u individualnim i timskim sportovima. Na uzorku od 2845. ispitanika (sportista: 2783, kontrolni: 62, između 11. i 44. god.), od toga sportista iz individualnih sportova (n=775) i sportista timskih sportova (n=2008) pomoću upitnika ispitan je unos DS-a. Sportisti su podeljeni u grupe prema: trenažnom volumenu, učešću u reprezentaciji i osvajanju bar jedne medalje na nacionalnom, internacionalnom prvenstvu ili na Olimpijskim igrama.
Rezultati istraživanja pokazali su da se unos DS-a progresivno povećava sa nivoom (rangom) takmičenja, pri čemu sportisti iz individualnih sportova više koriste DS-e od sportista iz timskih sportova (44% vs. 35%). 37% sportista potvrdilo je uzimanje barem jednog DS-a mesečno. Izgleda da nivo takmičenja, odnosno rang sportiste, direktno utiče na količinu i učestalost upotrebe DS-a. 
Istraživanje je objavljeno u martovskoj svesci časopisa Journal of Sports Science and Medicine za 2013. godinu. Link

Pin It
Centar sportskih nauka

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences – CHESS) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. CHESS ima četiri glavne oblasti delovanja: Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe Popularizacija znanja iz oblasti sportskih naukaU okviru CHESS realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska…

Adresa sajta chess.edu.rs
2013-04-10
sreda, 10 april 2013 21:53

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori