Back BesplatanSport.com

Peti međunarodni sajam Ekonomija sporta

Koji modeli podrške nekomercijalnom sportu u Srbiji su neophodni kako bi se sprečilo gašenje ogromne većine klubova nekomercijalnih sportova širom Srbije? Da li je postojeći državni model finansiranja sporta adekvatan okvir ili su neophodne suštinske izmene sistema finansiranja?
Peti međunarodni sajam Ekonomija sporta

PROGRAM I SATNICA

10:00-12:00 Ekonomija sporta-Bezbednost i investicije u sportsku infrastrukturu

Ima li ekonomski održivog investicionog okvira za sportsku infrastrukturu bez striktne primene Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama? Imaju li potencijalni strani investitori realne garancije bezbednosti za sportske i komercijalne objekte nakon izgradnje? Da li je navijačko nasilje jedna od ključnih prepreka gradnji novih multifunkcionalnih stadiona u Srbiji? Zašto je delimična zabrana odigravanja utakmica na multifunkcionalnom stadionu FK Voždovac i incident sa dronom na utakmici Srbija - Albanija dokaz da infrastrukturni sistem bezbednosti na stadionima u Srbiji ne funkcioniše? Koja je uloga agencija za privatno obezbeđenje u sistemu bezbednosti na stadionima i zašto još uvek ne postoji adekvatan zakonski okvir njihovog angažovanja na utakmicama? Ima li održivog modela privatizacije u sportu ukoliko potencijalni vlasnici klubova nemaju relevantne garancije bezbednosti od države da će njihove investicije biti zaštićene od navijačkog nasilja?

12:00-12:30 Pauza i Media briefing

12:30-14:30 Ekonomija sporta - Privatni i državni modeli finansiranja nekomercijalnih sportova

Koji modeli podrške nekomercijalnom sportu u Srbiji su neophodni kako bi se sprečilo gašenje ogromne većine klubova nekomercijalnih sportova širom Srbije? Da li je postojeći državni model finansiranja sporta adekvatan okvir ili su neophodne suštinske izmene sistema finansiranja? Mogu li privatne kompanije i sponzori biti poreski stimulisani da dodatno podrže nekomercijalni sport i da li je takav model u postojećem ekonomskom okruženju realan? Da li postojeći fondovi za finansiranje sporta koji se generišu od igara na sreću treba da budu usmereni ka aktuelnim ili bivšim sportistima i da li sistem nagrađivanja bivših sportista treba redefinisati kao posebnu budžetsku kategoriju vezanu za PIO fond? Kako definisati jedinstven i kontrolisan sistem finansiranja sporta u lokalnim samoupravama širom Srbije? Koja je uloga obrazovnog sistema u profilisanju stručno osposobljenih kadrova koji mogu da ekonomski održivo upravljaju klubovima? Koje su posledice aranžmana Srbije sa MMF, posebno u oblasti ograničavanja troškova javnih preduzeća, i kako će to uticati na sistem finansiranja sporta u Srbiji?

Posted: 19 decembar 2014
Pin It

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori