Back BesplatanSport.com
    Organizacija Volonterizam u sportu

Zainteresovanost trenera za volonterizam

 

U okviru projekta „Sportski volonterizam“, organizacija "Element" sprovodi pilot istraživanje na fokus grupama sa ciljem da se stekne uvid u zainteresovanosti budućih sportskih trenera da volonterski rade-vode novoosnovane sportske klubove.

Istraživanje sprovode Andrijana Vlačić diplomirani psiholog i Ivan Marović diplomirani trener.

 

Partneri u istraživanju:

 Sportska akademija Beograd
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja