Poziv trenerima

 

 

Svi koji su nekad imali dobrog trenera odlično znaju i pamte šta to može da znači u životu, naročito u životu deteta i mladog sportiste u razvoju. Naš poziv odnosi se na sve one koji misle da su sposobni i imaju dovoljno znanja i neophodnih ljudskih kvaliteta i vrlina, da postanu uzori, učitelji i treći roditelj onima koji su iz bilo kog razloga uskraćeni za plaćenog trenera.


Veoma je važno shvatiti da ovo nikako nije igra, iako bi tako trebalo da izgleda na terenu. Rad sa decom i mladima u ovoj ulozi izuzetno je ozbiljan i odgovoran, pa u skladu sa tim očekujemo ozbiljnost u pristupu i radu.Već smo napomenuli, ali ne škodi ponoviti: rad koji nije motivisan novcem bi trebalo da ima neki viši, humaniji motiv i cilj. To ovde posebno dobija na težini, jer je uticaj koji trener može da ima na život mladog sportiste doslovno nemerljiv.


Sportske škole i treninzi biće mahom organizovani pri sportskim klubovima, što će jednom broju naših trenera prirodno doneti nova poznanstva i otvoriti vrata za dalje bavljenje ovim ili nekim srodnim poslom, sve u skladu sa talentom, zalaganjem i, budimo iskreni, okolnostima koje u ovom trenutku nismo u mogućnosti u potpunosti da predvidimo. Sigurno je da ćete biti u situaciji da mnogo naučite, proverite da li ste zaista za ovaj posao, a i u kontaktu s ljudima koji mogu da vam pomognu u daljem radu i usavršavanju na ovom polju.


Bilo kako bilo, Vi koji se pronalazite u prethodnim redovima više ste nego dobrodošli. Ukoliko ste spremni da se trenerskom pozivu posvetite onako kako on to zaslužuje, dobićete našu potpunu podršku, kao i priliku da osetite jedistvenu čar i moć u sveprožimajućem uticaju na mladi život.