Jedrenje

Jedrenje je veština plovidbe uz pomoć vetra kao pokretačke snage. Ono je jedna od najdrevnijih veština kojom je čovek ovladao, što mu je i omogućilo da otkrije nove krajeve i kontinente, a jedrenjaci su se kroz istoriju menjali po konstrukciji i veličini. Najmanje jedrilice imaju samo jednog putnika, dok najveće jedrenjake opslužuju desetine mornara. Razvijeni su i mnogobrojni jedriličarski manevri koji su u sportskom jedrenju dosegli svoj vrhunac. Hiljadama godina jedrenje je imalo veliki značaj za transport i trgovinu, ribolov i ratovanje. Krajem 19. veka, značaj jedrenja je opao pojavom motorizovanih brodova koji nisu zavisili od vremenskih prilika, koji su bili brži i zahtevali manje osoblja i drugih troškova.

Jedrenje danas može biti rekreativno ili sportsko. Jedriti se može na dasci, u čamcu ili brodu, na jezeru ili moru.Posebne vrste jedrenja su: jedrenje na ledu, gde je pilot na klizaljkama, skijama ili snoubordu, i jedrenje na kopnu, obično na peščanim plažama u kolicima sa 3 točka i jedrom.

Jedrenje, organizovano kao trka jedrilica (jedriličarska regata), je jedan od olimpijskih sportova. Discipline u sportskom jedrenju se nazivaju klase. Klasične regate se organizuju u zaštićenim lukama ili zalivima, gde su brodovi zaštićeni od jakih morskih struja i talasa. Trke traju od desetak minuta do nekoliko sati. U njima učestvuju male i srednje jedrilice. Takmičenje se sastoji iz više trka čiji se rezultati sabiraju. Predviđena putanja brodova je obično trougaona i obeležena bovama. Organizatori trke daju signale jedriličarima kada će trka otpočeti. Cilj je da sve jedrilice krenu od starta istovremeno u punoj brzini. Jedrilice u toku trke moraju da manevrišu ploveći uz i niz vetar.

Regate na otvorenom moru pokrivaju veće distance, koriste veće jedrilice i traju duže vremena. Najduže su one gde se jedrilice takmiče u plovidbi oko sveta. p>

Jedrenje

Lista klubova >>>

Adresar klubova

Najnoviji tekstovi

Vesti iz sporta