Ples

Ples je ritmičko pokretanje tela, obično u skladu s muzikom i u ograničenom prostoru s ciljem izražavanja ideja ili emocija, oslobađanja energije, ili jednostavno uživanja u samom pokretu. Ples je, čini se jedna od najstarijih umetnosti, a prisutna je faktički u svakoj kulturi sveta. Motivi plesa mogu biti obredni, svečani, liturgijski, magijski, teatralni, društveni, estetski...

Definicija toga šta čini ples zavise od socijalnih, kulturnih, estetskih, umetničkih i moralnih načela i idu od funkcionalnog pokreta (kao u narodnim, folklornim igrama) do virtuoznih tehnika kao što je balet.
Reč ples se takođe odnosi i na metode ne-verbalne komunikacije ljudi ili životinja, na pokret ne-živih objekata i na određene muzičke forme i stilove. Plesni pokreti mogu biti bez neke posebne simbolike ili mogu imati gestovnu simboliku kao u nekim azijskim plesovima. Ples može da izražava ideju, emociju ili da dočara događaj ili priču.

Postoji puno vrsta plesova, kao brejkdens koji je povezan sa hip-hop kulturom, klasični stilovi poput: baleta, valcera i tanga ili latinoamerički plesovi: salsa, rumba... Ponuda je velika, na vama je samo da odaberete ono što vam najviše odgovara. Ples će vas opusiti i vratiti raspoloženje, a kada se savladaju prvi nesigurni koraci počinje pravo uživanje...

Sportovi Ples

Lista klubova >>>

Adresar klubova

Najnoviji tekstovi

Vesti iz sporta