Asocijacija Sport za sve Srbije

Rejting
Ocena: 0 - 0 glasajte

Adresa
Terazije 35/III
11000
Kontakt osoba
Marina Ivanović Filip Vešović
Telefon
3232986
E-mail
Selekcija kluba
Mešovita

Asocijacija Sport za sve Srbije organizaciono je relativno mlada (osnovana marta 2005. godine), ali programska tradicija traje od 1952. godine kada je osnovan Partizan Jugoslavije - Savez za fizičko vaspitanje i rekreaciju). Raspadom zemlje, Savez se transformiše u Savez za sportsku rekreaciju Jugoslavije. Pod ovim nazivom program se ostvaruje sve do 1992. godine i u radu ravnopravno participiraju svi republički savezi (Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije). Sledeća transformacija je usledila 1998. godine promenom imena u Jugoslovenski Savez Sport za sve čije postojanje je limitirano statusom države da bi novembra 2003. godine promenio naziv u Savez Sport za sve Srbije i Crne Gore. Konačno odvajanjem Crne Gore od Srbije (maj 2006), i programsku celovitost nasleđuje Asocijacija Sport za sve Srbije. Svojom programskom definisanošću pobudila je interes mnogih nevladinih organizacija, koje se u manjem ili većem obimu bave programima sportske rekreacije svih građana bez obzira na pol i uzrast. Danas Asocijaciju čini preko 69 članica. Jedan broj udruženih organizacija su sa nacionalnih nivoa ali, takođe, vrlo značajnu organizacionu šemu čine članice iz lokalnih zajednica.

2013-11-15 19:47:53
Asocijacija Sport za sve Srbije Prikaz sportskog kluba Asocijacija Sport za sve Srbije u sportskom adresaru na portalu BesplatanSport.com

, , ,

Broj pregleda: 2,207
U kategoriji Sportska udruženjaBesplatanSport.com FaceBook Twitter

Pin It
Mapa

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori