Sportska akademija Beograd PREPORUČENO

Rejting
★★★★½
Ocena: 4.63 - 29 glasova

Kontakt osoba
Studentska služba
Telefon
011 24 01 486
E-mail
Selekcija kluba
Mešovita

Osnivanje i razvoj

Odluku o osnivanju Sportske akademije osnivači su doneli 28. juna 1994. godine. Ministarstvo prosvete je odobrilo početak rada i obavljanje delatnosti dvogodisnjih studija 1996.godine.

Odlukom osnivača 1996. godine prihodi od školarine i druigih izvora koristiće se isključivo za finansiranje obrazovne i naučno istraživačke delatnosti i razvoj.

Sportska akademija je 1998. godine kod Privrednog suda u Beogradu preregistrovana u ustanovu kao neprofitnu organizaciju, saglasno zakonu o javnim službama.

SPORTSKA AKADEMIJA JE REFERENTNI SPORTSKI CENTAR MEĐUNARODNOG OLIMPIJSKOG KOMITETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE TRENERA

Dijagnostičko trenažni centar Akademije.

I straživačko-razvojni sportsko-medicinski centar Sportske akademije nalazi se u okviru SC Olimp i predstavlja organizacionu jedinicu i nastavnu bazu u kojoj se odvija praktična i teoretska dodiplomska nastava iz predmeta Biomedicinske osnove sporta. U okviru Centra organizovani su elementi nastavne tehnologije koji obuhvataju dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione protokole i opremu u cilju demonstriranja znanja, veština i tehnika neophodnih u savladavanju gradiva predmeta Biomedicinske osnove sporta, podeljenih u celine kao što su funkcionalna anatomija, fiziologija sporta sa biohemijom i medicina sporta sa higijenom. Osim edukativnih elementa, Centar predstavlja istraživačku celinu u okviru koje se ostvaruju naučno-istraživački projekti i ostvaruje saradnja sa drugim releventnim domaćim i stranim ustanovama i organizacijama iz ove oblasti.


2011-07-08 13:56:35
Sportska akademija Beograd Prikaz sportskog kluba Sportska akademija Beograd u sportskom adresaru na portalu BesplatanSport.com

, , , ,

Broj pregleda: 7,862
U kategoriji Škole i edukacijaBesplatanSport.com FaceBook Twitter

Pin It
Mapa

PREPORUČENI KLUBOVI

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori