Speleologija

Speleologija (grčki: spelaion-pećina + logos-reč, govor) je nauka koja istražuje nastanak i razvoj jama i pećina. Ona je interdisciplinarna nauka, jer kombinuje znanje hemije, biologije, geologije, meteorologije i kartografije. Ukratko, spelologiju možemo opisati kao sistematsko istraživanje jama i pećina. Ali speleologija nije samo istraživanje, ona je i: sport, rekreacija, avantura, druženje...

Koristi od spelogije su višustruke. Naučno istraživanje pećina i jama može se iskoristiti u izgradnji tunela i puteva, u iskorišćavanju podzemnih rezervoara vode za snabdevanje stanovništva te u uređenju pećina za turističke posete. Pored navedenog speleologija razvija i psiho-fizičke sposobnosti. Savladavanjem prepreka kod osobe se javlja osećaj samopouzdanja, jača ego, a uz druženja koja su sastavni deo speleologije proširuju se i jačaju međuljudske veze i mnoge druge pozitivne osobine kod osoba.

Spelologijom se može baviti svaka osoba, amaterski ili profesionalno zavisno da li za svoj trud dobija naknadu. Za savladavanje prepreka na koje se nailazi u istraživanju potrebno je pored dobre fizičke speremnosti i veoma dobro poznavanje tehnika koje se upotrebljavaju u speleologiji, ali i tehnikama alpinizma i penjanja.

sportovi-speleologija

Lista klubova >>>

Adresar klubova

Najnoviji tekstovi

Vesti iz sporta