Pretplatite se na RSS feed

Zdravlje

Joga i menstrualni ciklus

Napisano Slobodan Jovanovic
Joga i menstrualni ciklus Menstrualni ciklus nikada nije savršeno redovan, jer nema dve pojave u prirodi koje su identične. Male varijacije mesečnog ciklusa ne treba da predstavljaju problem, niti su dokaz bolesti; jedino trajna neredovnost može da znači poremećaj hormonske ravnoteže. U vezi sa tim, stalno se postavljaju neka pitanja, i diskusija koja sledi sastavljena je od najtipičnijih pitanja i nedoumica - pokušali smo da na njih odgovorimo tako da što više žena može da uživa u fizičkom zdravlju i slobodi duha koji se postižu jogom.
Pročitano 5174 puta

Ravno stopalo (pes planus)

Napisano Zavod za udžbenike
Ravno stopalo (pes planus) Deformitet stopala definisan kao ravno stopalo jedna je od najčešće prisutnih telesnih deformacija u rastu i razvoju dece i školske omladine. Za razliku od normalnog, pravilno razvijenog stopala, koje se oslanja na podlogu petom, glavama prve i pete kosti donožja i spoljnom ivicom i gde unutrašnja strana stopala ne dodiruje podlogu, kod ravnog stopala (deformisanog) usled popuštanja mišićnih sila i ligamenata pod pritiskom težine tela...
Pročitano 5660 puta

Trudnice u teretani? Naviknite se!

Napisano Centar sportskih nauka
Trudnice u teretani? Naviknite se! Tradicionalno, žene u drugom stanju imaju obrasce ponašanja koji izgleda ne odgovaraju potrebama. „Trudna, sam, moram da jedem za dvoje“, „Moram što više da mirujem“, „Ne smem da podižem ništa teško“, česte su rečenice žena u drugom stanju. Ovakva slika izgleda da bar u nekim segmentima treba da pretrpi promene, pokazuju rezultati savremenih istraživanja.
Pročitano 4669 puta

Anoreksija, anoreksija bulimija - poremećaji u ishrani

Napisao Branka Mirković
Anoreksija, anoreksija bulimija - poremećaji u ishrani Da li ste čuli za FATOREKSIJU? Za anoreksiju, bulimiju, sigurno da. Malo se govori i piše o poremećajima u ishrani. Obično kažu, pogotovo oni koji nemaju problem sa ishranom, “to je lako rešiit” "probuši kašiku", stavi rajsfešlus, više se kreći ili vežbaj i neki slični saveti. Da li je baš tako?
Pročitano 3898 puta

Fitnes povezan sa zdravljem za decu i odrasle obolele od cerebralne paralize

Napisao Zagorka Ćosić
Fitnes povezan sa zdravljem za decu i odrasle obolele od cerebralne paralize Deci sa cerebralnom paralizom (CP) kretanje, funkcionisanje i pokretljivost uopšte predstavljaju izazov do kraja života. Roditeljima ove dece, međutim, često je rečeno da je ovaj invaiditet neprogresivan, sugerišući time da se fizički izazovi stbilizuju kada oni odrastu. Dok nervne lezije nisu progresivne, nivo nezavisnih funkcija i pokretljivost se ne stabilizuju kada dete uđe iz adolescencije u zrelo doba. Oni se najčešće pogoršaju.
Pročitano 18113 puta

Fizička aktivnost: prirodni insulin za obolele od šećerne bolesti tip 2

Napisano Centar sportskih nauka
Fizička aktivnost: prirodni insulin za obolele od šećerne bolesti tip 2 Šećerna bolest tipa 2 predstavlja metaboličko oboljenje pri kome osoba ima povećanu koncentraciju šećera u krvi, nastalo kao posledica insulinske rezistencije, tj. nesposobnosti organizma da iskoristi insulin na pravilan način. Šećerna bolest udvostručuje rizik od nastanka kardiovaskularnih i čitavog niza drugih oboljenja i stoga predstavlja ozbiljan faktor narušenog zdravstvenog statusa.
Pročitano 4324 puta

Baka ima problem da vas sasluša: pošaljite je u teretanu

Napisano Centar sportskih nauka
Baka ima problem da vas sasluša: pošaljite je u teretanu Koliko puta vam se dogodilo da odete na lep i dugoočekivani nedeljni ručak kod bake (zašto mame nikad ne nauče da prave supu kao baka!) sa željom da se pohvalite u vezi nekog malog, ali vama veoma važnog životnog uspeha, i nakon nekog vremena odustanete jer baka jednostavno ne može da ostane fokusirana na temu o kojoj želite da pričate.
Pročitano 2899 puta

Fizička aktivnost smanjuje potrebu za marihuanom

Napisano Centar sportskih nauka
Fizička aktivnost smanjuje potrebu za marihuanom U poslednjih 30-ak godina veliki broj istraživanja bavio se utvrđivanjem pozitivnih efekata fizičke aktivnosti na zdravstveni status zdravih osoba ali i osoba različitih poremećaja zdravstvenog statusa. Već su dobro poznati pozitivni efekti vežbanja na veliki broj oboljenja poput hipertenzije, dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih oboljenja, različitih tipova malignih oboljenja itd.
Pročitano 3626 puta

Na receptu treba da piše: kreatin za osteoartritis kolena

Napisano Centar sportskih nauka
Na receptu treba da piše: kreatin za osteoartritis kolena Najprodavaniji sportski suplement svih vremena svakako je kreatin, sa procenjenom godišnjom prodajom od preko 600 miliona dolara  samo u SAD. Čvrsti naučni dokazi, koji datiraju još od 1912 godine i jednog čuvenog istraživanja izvršenog na Harvard Univerzitetu ukazuju na pozitivan uticaj suplementacije kreatinom na čitav niz brzinsko-snažnih sposobnosti sportista.
Pročitano 3280 puta

Svrsishodnost i metodologija sistematskog pregleda u sportskoj medicini

Napisala Zoran Đurđev, Miroslava Mileusnić, Mica Bujošević
Svrsishodnost i metodologija sistematskog pregleda u sportskoj medicini Najkraća i najjednostavnija definicija sportske medicine je da je to multidisciplinarna grana medicine čiji je cilj očuvanje zdravlja učesnika u sportu i fizičkim aktivnostima  prvenstveno  kroz  prevenciju,  a  zatim  i kroz terapiju i rehabilitaciju povreda kao i unapređenje psihofizičkih sposobnosti neophodnih za ostvarenje dobrih  takmičarskih rezultata. Sem medicinskog to je bitno i u socio-ekonomskom pogledu jer sportske povrede
Pročitano 5588 puta

Fizička aktivnost visokog intenziteta pomaže u očuvanju vida

Napisano Centar sportskih nauka
Fizička aktivnost visokog intenziteta pomaže u očuvanju vida Savremena tehnologija (kompjuteri, televizija) zahteva sve intenzivnija i dugotrajnija naprezanja očnog aparata, što uz ostale faktore dovodi do slabljenja vida u kasnijoj životnoj dobi. Iako nošenje naočara može da ima i pozitivnu socijalnu (intelektualni „look“) ili estetsku konotaciju (setite se samo prelepe „cvikerašice“ Džulije Roberts u filmu „Američka mlada“), slabljenje vida izaziva veliki broj neželjenih efekata.
Pročitano 2652 puta

Zdravlje ili ne?

Napisala Nebojša Sakić
Zdravlje ili ne? Koliko vas ima problema sa težinom...?Koliko vas je nezadovoljno svojim izgledom...?Želite da budete mršaviji, vitkiji... ili možda da nabacite mišićnu masu... ili da se izdefinišete?
Pročitano 4600 puta

Fizička aktivnost nakon operacije malignih oboljenja značajno poboljšava kvalitet života

Napisano Centar sportskih nauka
Fizička aktivnost nakon operacije malignih oboljenja značajno poboljšava kvalitet života Dobrobiti fizičke aktivnosti na uzorku zdrave populacije su manje više dobro poznati. Praktično da ne postoji značajnija institucija danas u svetu koja u preporukama za očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa ne potencira i redovnu fizičku aktivnost. Neke od najboljih (American College of Sports Medicine, American Heart Association) definišu i preporuke koji tip, obim i intenzitet vežbanja je potrebno ostvariti kako bi se postigli maksimalni pozitivni efekti.
Pročitano 3459 puta

Zdravstveni status: nivo fizičke forme važniji od figure

Napisano Centar sportskih nauka
Zdravstveni status: nivo fizičke forme važniji od figure Značaj fizičke aktivnosti na očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa poznat je odavnina a moderna naučna saznanja svakodnevno doprinose boljem razumevanju ove povezanosti. Različiti parametri se posmatraju i otkriva se njihov uticaj na nastanak velikog broja oboljenja, smanjen kvalitet života i prerane smrti.
Pročitano 3083 puta

Patite od šećerne bolesti tipa 2: uzmite kreatin!

Napisala
Patite od šećerne bolesti tipa 2: uzmite kreatin! Već duži niz godina postoji jasan stav o značaju redovne i dobro programirane fizičke aktivnosti u lečenju šećerne bolesti tipa 2. Fizička aktivnost, uz kontrolisanu ishranu i medikamente predstavlja temeljnu proceduru tretiranja ovog oboljenja. Sa druge strane, pored dobro utvrđenih pozitivnih efekata kreatina na sportsko postignuće, postoji i narastajući broj istraživanja koji ukazuju na pozitivan uticaj ovog suplementa na metabolizam glukoze kod vrhunskih sportista.
Pročitano 4283 puta

U danima nakon infarkta, srce kaže «Trening»

Napisano Centar sportskih nauka
U danima nakon infarkta, srce kaže «Trening» Svedoci smo sve većeg broja obolelih od kardiovaskularnih oboljenja na svetskom nivou sa podjednako lošom a negde i lošijom (Vojvodina) situacijom na lokalu. Osobe koje dožive infarkt miokarda imaju veoma dobre izglede da ostanu sa značjno smanjenom radnom sposobnošću do kraja života. Već nekoliko decenija osnovna preporuka osobama koje su doživele infarkt miokarda jeste da se jedan duži vremenski period izbegava bilo kakav vid fizičke aktivnosti
Pročitano 5349 puta

Dugogodišnji trening dovodi do porasta srca, mišića, pluća… i MOZGA!

Napisano Centar sportskih nauka
Dugogodišnji trening dovodi do porasta srca, mišića, pluća… i MOZGA! Opšte je poznato da redovna fizička aktivnost ili aktivno učestvovanje u sportu pozitivno utiče na čitav niz organskih sistema u ljudskom organizmu. Sad već fascinantan broj istraživanja utvrđivao je pozitivne efekte vežbanja na različite komponente organizma i na različitim uzorcima ispitanika. Ono što je posebno interesantno jeste da praktično velika većina njih ukazuje kako je fizička aktivnost neophodna za poboljšanu funkciju organizma u celini
Pročitano 5644 puta

Sedenje, fizička aktivnost i poboljšana mikrocirkulacija: izbacite uljeza!

Napisano Centar sportskih nauka
Sedenje, fizička aktivnost i poboljšana mikrocirkulacija: izbacite uljeza! Popularni časopisi su prepuni informacija o potrebi promene savremenog načina života.Veliki broj tekstova ukazuje na značaj pravilne ishrane i povećanog nivoa fizičke aktivnosti odraslih osoba. U poslednje vreme se u naučnoj literaturi ukazuje i na značaj povećanog noivoa fizičke aktivnosti dece i adolescenata, i negativnih efekata koje nekretanje ima čak i na ovu populaciju stanovništva.
Pročitano 4426 puta

Intervalni trening za kardiovaskularno zdravlje dece i adolescenata

Napisano Centar sportskih nauka
Intervalni trening za kardiovaskularno zdravlje dece i adolescenata Veliki značaj fizičke aktivnosti na zdravstveni status dece i odraslih je opšteprihvaćena naučna istina. Redovna fizička aktivnost umerenog intenziteta pozitivno utiče na veliki broj organskih sistema i značajno smanjuje verovatnoću od nastanka oboljenja na uzorku zdravih odraslih osoba. Praktično isti efekat je u poslednje vreme utvrđen i u narastajućem broju istraživanja na uzorku dece...
Pročitano 4297 puta

Azot oksid: veza vežbanja i kardiovaskularnog zdravlja

Napisano Centar sportskih nauka
Azot oksid: veza vežbanja i kardiovaskularnog zdravlja Već duži niz godina je poznat pozitivan uticaj fizičke aktivnosti na kardiovaskularni sistem. Sada već veoma veliki broj istraživanja nedvosmisleno pokazuje da osoba koja redovno upražnjava fizičku aktivnost ima značajno manju šansu za oboljevanjem od većeg broja kardiovaskularnih oboljenja.
Pročitano 3921 puta

Neaktivnost u detinjstvu, depresija u odraslom dobu

Napisano Centar sportskih nauka
Neaktivnost u detinjstvu, depresija u odraslom dobu Način života promenio se drastično u poslednjih nekoliko decenija, promenjen način ishrane i posebno smanjen nivo fizičke aktivnosti danas su široko prihvaćeni kao značajni faktori narušenog zdravstvenog statusa stanovništva. Suprotno, dobrobiti fizičke aktivnosti su opšteprihvaćene i naučno dobro utemeljene.
Pročitano 3204 puta

Plazma bogata trombocitima:- nova nada za povrede ligamenata i tetiva

Napisano Centar sportskih nauka
Plazma bogata trombocitima:- nova nada za povrede ligamenata i tetiva Noćna mora svakog vrhunskog pa i rekreativnog sportiste je svakako povreda tetiva i ligamenata. Oporavak od ove vrste povreda je dug i neizvestan sa značajnom incidencom ponovnog povređivanja.  Dalje, ove vrste povreda samo u Sjedinjenim Državama godišnje koštaju 15,8 milijardi dolara i predstavljaju značajan teret za zdravstveni sistem.
Pročitano 4477 puta

Страна 3 од 6